REX :: U fokusu http://www.rex.b92.net/sr/U_fokusu/rss.html Lista vesti sr http://www.rex.b92.net/img/logo1.png REX :: U fokusu http://www.rex.b92.net/sr/U_fokusu/rss.html Srbija i MMF: Novih milijardu probl€ma http://www.rex.b92.net/sr/U_fokusu/story/5519/Srbija+i+MMF%3A+Novih+milijardu+probl%E2%82%ACma+.html Vlada Srbije je juče dobila odobrenje od MMF-a za novu pozajmicu od milijardu evra. Vučić je tom prilikom izjavio da je u pitanju „priznanje MMF-a i cele međunarodne zajednice za teške mere i naporan rad u prethodnom periodu“. Zauzvrat, moramo nastaviti režim štednje i privatizaciju svega što se privatizovati može. Andreja Živković objašnjava mehanizam štednje i uvlačenja Srbije u sve dublje dužničko ropstvo i predlaže mere levice za privredni preporod. Piše: Andreja Živković

 

Premijer Srbije Aleksandar Vučić krajem prošle godine izjavio je da su mere štednje teške, ali neophodne za ozdravljenje privrede i istakao da „sve što radimo, radimo da sutra [građani] imaju platu, a za godinu ili dve još veću platu". Istovremeno je na CNN International u emitovanje puštena reklama Vlade Republike Srbije preko koje se strani investitori pozivaju da ulažu u Srbiju, gde se može pronaći „visoko kvalifikovana i jeftina radna snaga"...

Zvanično opravdanje tada objavljenog smanjenja penzija i plata u javnom sektoru u iznosu od 10% glasi otprilike ovako: „ne možemo nastaviti da trošimo više nego što zarađujemo ili ćemo sami sebe pojesti". Ministar finansija Dušan Vujović izjavio je da su plate i penzije u toku krize četiri puta povećavane, te da dok su svi u svetu plate i penzije smanjivali, u Srbiji su one na osnovu političkih obećanja povećavane. „To je jedan od izvora povećanja deficita sada. Mi smo došli do toga da taj deficit možemo samo da finansiramo zaduživanjem."

Sadašnja zvanična politika, kao i sam paket mera štednje, dolaze nam pravo od MMF-a. U pitanju je tipičan neoliberalni recept koji prepisuje otvaranje stranom kapitalu, privatizaciju industrije i javnih službi u vlasništvu države, liberalizaciju tržišta rada i strogu kontrolu nad monetarnom politikom. Ovo je ujedno i uslov za proces pridruživanja Srbije Evropskoj uniji. Zato ne bi trebalo da nas iznenadi to što, kako se Vučić hvalisa, „Srbija dobija čestitke za mere fiskalne konsolidacije iz celog sveta" - tj. upravo od EU i MMF-a.

Tvrdnja da je javna potrošnja glavni krivac za bankrot države je besramna laž. Ovde ćemo izneti neke argumente u prilog tvrdnji da mere štednje ne samo da neće rešiti problem dužničke ekonomije, već će samo intenzivirati krizu.

Neoliberalizam nam još od 2000. godine proklamuje da je otvaranje tržišta direktnim stranim investicijama kroz privatizaciju državne imovine i deregulaciju tržišta rada jedini način da se dođe do investicija, produktivnosti i rasta. Efekti toga u praksi, međutim, izgledaju drugačije.

Investicije stranog kapitala u Srbiju plaćene su preskupo, visokim kamatnim stopama i precenjivanjem valute.[i] Uvoz i kreditni bum s početka 2000-tih zauzvrat bio je subvencionisan inostranim kreditima. Međutim, ista monetarna politika koja je privlačila strane kredite i prihode od privatizacije bila je zaslužna i za uništenje industrije, uzrokujući masovnu nezaposlenost i podižući stopu apsolutnog siromaštva.

Visoka cena novca odvraćala je investicije od realne ekonomije, a zbog precenjene valute izvoz je bio nekompetitivan na stranim tržištima. Otuda i budžetski i trgovinski deficiti koji su pogoršali stanje sa spoljnim dugom. Srbija je vremenom postala do te mere zavisna od zajmova da se, kada je 2008. godine s bankrotom „Liman bradersa" izvor stranog novca presušio, njena ekonomija bespovratno urušila.

Izbijanje krize primoralo je sve vlade sveta na intervencije u ekonomiji, kako bi sprečile da svetska finansijska kriza izazove krah bankarskog sistema i raspad svetske privrede. Dok su bilionima dolara besplatnog novca vlade punile džepove bankara, MMF se žurno bacio na zaštitu finansijskih institucija bogatog Severa. S dužničkim ekonomijama poput Srbije ugovoreni su takozvani „stend-baj aranžmani", kao i produženi kreditni uslovi, s ciljem sprečavanja njihovog bankrota i time nemogućnosti otplate kredita stranim bankama.

To je javni dug Srbije vinulo u nebesa - s 33.4% BDP-a u 2008. na 68% u 2014. godini, javni dug se gotovo udvostručio. Nagrada za saradnju s MMF-om pri ovom spasavanju - tehnički posmatrano, bankrotiranog - međunarodnog bankarskog sistema bila je ta da je naša dužnička kriza, kao i dužnička kriza ostatka evropske periferije, ušla u terminalnu fazu.

Nakon što su državne intervencije u prilog banaka dovele do ogromne međunarodne dužničke krize, MMF je, zajedno s EU, počeo da izdaje pozive na uvođenje „mera štednje". Kako bi se ovaj očigledan pokušaj primoravanja radničke klase da otplati dug banaka opravdao, MMF je počeo da tvrdi da je krizu zapravo izazvala prevelika javna potrošnja. Veliko otvaranje tržišnoj anarhiji, koje je isprva i izazvalo krizu, naprasno je postalo njeno rešenje.

Mere štednje s jedne strane pritiskaju radničku klasu da otplaćuje dug, dok s druge i same dovode do njegovog povećanja, jer vode smanjenju potrošnje, a samim tim i privrednog rasta. Stagnantni rast je usled toga prerastao u dvostruku recesiju i pogoršao dužničku krizu, pogotovo u evrozoni i na Balkanu. Srbija se krajem 2014. godine, nakon 2009. i 2012, po treći put našla u recesiji.

Posmatrano iz marksističke perspektive, koren ove protivrečnosti leži u tome što iste one mere koje sprečavaju trenutni kolaps finansijskog sistema, ujedno sprečavaju i likvidaciju neefikasnih kapitala i, samim tim, sprečavaju pad cene proizvodnje i investicija i obnavljanje profitne stope. Šta to znači?

Marks je tvrdio da proces međusobnog takmičenja pri proizvodnji robe za tržište, u cilju sticanja profita, primorava kapital da iznova investira u nove tehnologije kako bi smanjenjem cena ostvario dodatni profit u odnosu na konkurenciju. Ovaj proces takmičenja ih, međutim, sve primorava da se ponašaju na sličan način i da radnu snagu, koja zapravo stvara svu vrednost, zamenjuju tehnologijom - na taj način dovodeći do strukturne tendencije ka padu profitne stope i do ekonomske krize.

Današnja ekonomska kriza posledica je dugoročnog pada profitnih stopa u razvijenim kapitalističkim zemljama. To je dovelo do toga da su ogromne količine neiskorišćenog kapitala ostale zaglavljene na finansijskim tržištima, a do međunarodnih bumova dovodile su finansijske špekulacije. Iz perspektive radne teorije vrednosti, bum se u najvećoj meri zasnivao na „fiktivnim profitima", tj. na profitima koji ne potiču od investicija u produktivnu eksploataciju radne snage, već od špekulisanja o nekim budućim vrednostima radne snage izraženim kroz kredite i dugovanja. Krah koji je usledio ukazao je na raskorak između stvarne profitne stope i novčano izraženog polaganja prava na napumpane fiktivne vrednosti (isprva u vidu derivativa baziranih na hipotekama u SAD).

Marks pokazuje da kriza uništavanjem slabijih kapitala smanjuje cenu proizvodnje i investicija, što vodi ponovnom porastu profitne stope i uspostavljanju novog ciklusa akumulacije. Međutim, kako su se kapitali vremenom ukrupnjavali šireći se planetom, cena njihove propasti postala je katastrofalna recesija (ono što nazivamo too big to fail - preveliki da bi propali). Upravo zbog toga kapitalisti danas zahtevaju državnu intervenciju, da bi se sprečio kolaps svetskog finansijskog sistema.

Sada i dugotrajna depresija zvuči bolje od toga da se tržištima prepusti da se sama „pročiste". Zato „mere štednje" postaju neophodan metod primoravanja vlada, kompanija i potrošača da otplaćuju njihova dugovanja bankama. Uz to, one proizilaze i iz potrebe za smanjenjem troškova kapitala - pre svega cena nadnica, ali i poreza i kamatnih troškova - kao i potrebe za slabljenjem radničkog pokreta čime se olakšava gomilanje profita.

Ipak, ovakva usluga kapitalu niti može, niti je, na kraju krajeva, uspela da povrati profitabilnost - zbog toga što je glavni cilj „mera štednje" usmeren na realizaciju fiktivnih vrednosti, odnosno na otplaćivanje bankarskih dugova zasnovanih na tvrdnjama o budućim iznosima vrednosti, što sprečava otklanjanje neprofitabilnog kapitala i uspostavljanje novog investicionog ciklusa.

Upravo zato Srbija, baš kao i velike kapitalističke države, oscilira između depresije i finansijske krize i, samim tim, između ciklusa štednje i javnih zajmova kako bi sprečila da se recesija otrgne kontroli i pretvori se u novi finansijski krah.

Ovo je ujedno i razlog zašto je Srbija sada ponovo bila prisiljena da se okrene MMF-u sa molbom za pozajmicom od milijardu evra, kako bi sprečila bankrot pod teretom spoljnog duga - i to nakon izdavanja evroobveznica 2011, 2012. i početkom 2013. godine, kao i dolarskih obveznica 2012. godine, tj. pozajmica od stranih banaka; kao i posle pozajmljivanja milijardu dolara od Ujedinjenih Arapskih Emirata 2013. godine na period od deset godina sa kamatnom stopom od 2% i 500 miliona evra od naše „bratske" Rusije po liboru (šestomesečnoj rati London Interbanke) od plus 3.5%.

Na osnovu toga tvrdimo da najavljene reforme neće razrešiti dužničku krizu. Prošlogodišnji porezi na veće zarade unutar javnog sektora, povećanja PDV-a na osnovne robe široke potrošnje, kao i rezanje subvencija u javnom sektoru povećali su vladine prihode na papiru, ali su smanjili stopu ekonomskog rasta i time realne prihode. Tako se prve godine Vučićevih „mera štednje" budžetski deficit povećao sa -6.5% na -8%. Neizbežno, vlada će se okrenuti dodatnom gomilanju dugova, ne bi li finansirala postojeća dugovanja.

Zato je javni dug izmakao kontroli, uprkos rastu BDP-a od 2.5% u 2013. godini, skokom sa 61.8% na 68% BDP-a. Fiskalni savet je ovog meseca izašao sa izveštajem da će štednja morati da se nastavi i narednih godina, te da bi do prvog smanjenja udela javnog duga u BDP-u moglo da dođe tek negde 2018. godine - kada javni dug dostigne čak 83% BDP-a. Čak iako smanjenje penzija i plata u javnom sektoru i subvencija, popravi fiskalno stanje, ove mere neće rešiti ključni problem - činjenicu da zavisnost od stranog kapitala uništava privredu.

Svake godine država treba da obezbedi oko šest milijardi dolara za servisiranje spoljnog duga. Osim toga, u naredne dve-tri godine za tu namenu moraće da izdvaja sve više sredstava jer će na naplatu stići i krediti koje do sada nismo isplaćivali. Tako, na primer, 2017. godine na naplatu stižu petogodišnje dolarske obveznice u ukupnom iznosu od 750 miliona dolara. Problem je i to što država još uvek ima obavezu prema starim deviznim štedišama od oko 1.3 milijarde evra, koje mora da isplati 2015. i 2016. godine.

Na osnovu podataka MMF-a za 2012. godinu, možemo da napravimo proračun da se realni teret duga, odnos između godišnjih isplata glavnice i kamata i državnih prihoda, 2014. godine popeo na neverovatnih i neodrživih 38% godišnjih prihoda. Prema podacima MMF-a, ukupni odnos javnog duga prema prihodovanjima javnog sektora iste godine dostigao je podjednako neverovatnih 148.3%. Od tada je ovaj teret nastavio da raste u korak sa stagnantnim ili opadajućim prihodima i rastućim troškovima otplate dugova. Zato je vladin cilj „reprogramiranje duga" - u pokušaju da se omogući podizanje jeftinijih pozajmica zarad isplata skupljih dugovanja.

Prema Branku Drčeliću, direktoru Uprave za javni dug, kada krajem 2017. godine na naplatu stignu te dolarske obveznice one će verovatno biti reemitovane, odnosno emitovaće se nove obveznice koje će zameniti stare. Jedini način da se dugovi otplate je još dublje zapadanje u dugove.

Zato štednja ne samo da neće ispuniti fiskalne ciljeve koje je vlada zacrtala, već po samoj definiciji ne može promeniti činjenicu da je Srbija - već bankrotirala.

Prava funkcija mera štednje je odbrana vrednosti dinara. U skladu s neoliberalnim „vašingtonskim konsenzusom", makroekonomska politika trebalo bi da kontroliše ponudu novca i reguliše inflaciju s ciljem „stabilizacije cena". Mehanizam kojim je ovo trebalo da se postigne naziva se „monetarno sidro", što je neka vrsta fiksnog deviznog kursa. Sidro može da daje rezultate jedino ako se vodi striktna monetarna politika zasnovana na visokim kamatnim stopama.

Prava funkcija ove monetarne politike nije cenovna stabilnost, već „usidravanje" dužničke ekonomije - tj. sprečavanje deprecijacije nacionalne valute kako bi se održao tok otplate dugova i smanjila cena uvoznih proizvoda.[ii] Dinar je tokom krize u odnosu na strane valute devalvirao za nekih 40%, što je - imajući u vidu da je 80% duga vezano za evro - jedan od glavnih uzroka eksplozije duga. Devalvacija dinara izazvala je inflatorni pritisak koji je uzvratno dodatno opteretio vrednost dinara.

Budući da je održavanje toka otplate dugova primarna dužnost svake srbijanske vlade, monetarna politika morala se dodatno pritegnuti: 2012. godine kamatne stope porasle su za 2.25%; iz novčane ponude otklonjen je višak novca u iznosu od 43 milijarde dinara; izdato je nekoliko evroobveznica koje su privukle velike prilive u domaće fondove za posredno obezbeđenje dinara; NBS je intervenisala na deviznim tržištima kako bi ojačala dinar. Ove mere su zaustavile žestoke pritiske koji su prouzrokovali pad dinara od septembra 2012, ali su ujedno neizbežno dovele do smanjenja ponude domaćih kredita privatnom sektoru i dramatične deflacije cena, što je ekonomiju bacilo nazad u recesiju. Recesija je zatim prisilila vladu da se još jednom uzajmi na finansijskim tržištima ne bi li odbranila vrednost dinara i mogla da otplaćuje dugovanja.

Iz perspektive teorije vrednosti, odbrana vrednosti novca (duga) odvija se nauštrb uništenja roba (uključujući tu i radnu snagu). Šta pod tim podrazumevamo? Politička ekonomija fiktivnog rasta, tj. potraživanja zasnovanih na proračunima buduće vrednosti, visokim kamatnim stopama i precenjenoj valuti (prema MMF-u, dinar je još uvek precenjen za oko 20%) izmiče tlo realnoj ekonomiji. Kao posledicu imamo strukturalni trgovinski deficit i deficit platnog bilansa, što se pokazuje kroz stalni odliv kapitala u međunarodne banke. Odbrana vrednosti novca, poput one koju proklamuje režim Fiskalnog pakta evrozone, smanjuje potražnju, a samim tim i cene, povećava nezaposlenost i gura ekonomiju u recesiju, dok istovremeno gomila sve veća dugovanja u vrtlogu koji nas vuče pravo u pakao.

Sličnost sa monetarnim i fiskalnim režimom evrozone nije nikakva slučajnost, budući da je odbrana vrednosti novca ujedno i mehanizam monetarne konvergencije sa evrom. Od 2000. godine, monetarna konvergencija i evroizacija uništile su industriju i gurnule ekonomiju u dužničko ropstvo prema evropskim bankama. Odbrana deviznog kursa spram evra, kako bi se sprečio nekontrolisani bankrot, samo produbljava krizu. Situacija je slična onoj u kojoj se nalaze zemlje na periferiji, kao što je to Grčka, fiksnog režima kamatne stope evrozone. Indeksiranje ili precenjivanje valute sprečavaju spoljno prilagođavanje devaluacijom i nameću ono što se naziva „interna devaluacija", tj. otplaćivanje duga kroz sredstva produženih „mera štednje" i smanjivanja nadnica, čime se smanjuje potražnja a samim tim i sredstva potrebna za otplaćivanje duga. Drugim rečima, ovakva monetarna politika, u kombinaciji sa finansijskom liberalizacijom i privatizacijom odgovorna je za katastrofalnu integraciju u dužničku ekonomiju evrozone, zbog čega na snazi imamo evropske integracije pre formalnih evropskih integracija.

„Strukturalne reforme" predstavljaju se kao prelaz sa neefikasne državne potrošnje na efikasnu tržišnu alokaciju ulaganja i time kao put ka većoj zaposlenosti i rastu. Zapravo, predstojeća privatizacija 500 preduzeća javnog sektora - ako uopšte nađu kupca, što je prilično upitno - neće dovesti do investicaja u realnu ekonomiju, već će samo biti jedan od prihoda koje će progutati otplata dugova. Na ovaj način, kao u drugim zemljama periferije - Sloveniji, Hrvatskoj i Grčkoj - naši dugovi stranim bankama bivaju servisirani prodajom državnih monopola koji će zapravo u budućnosti predstavljati večnu rentu (profite) EU centrima, kao što je to bio slučaj sa NIS-om koji bio poklonjen Rusiji po godišnjoj renti sedam puta nižoj od regionalnog proseka, i koji u suštini predstavlja godišnju rentu ruskom kapitalu. Kao i tokom 2000-tih, privatizacija nastavlja da bude komponenta finansijalizacije, finansijskih tokova za sektore koji ne pridonose izvozu već uvozu (na primer, finansijske usluge i bankarstvo) i zato je samo karika u lancu dužničke ekonomije zasnovane na širenju kredita i duga. Ali od 2008-9 ovi tokovi su presušili, dok se strane bankarske pozajmice domaćim kompanijama i domaćinstvima zapravo povećavaju. Banke se s jedne strane povlače, tj. dolazi do odliva stranog kapitala iz filijala ka centralama, a s druge strane, one kupuju državne obveznice dok je ekonomija u kolapsu.

Preteći bankrot je živo blato Vučićevog režima. U isto vreme, uzimajući u obzir novi Hladni rat između EU-SAD i Rusije, Srbija kao država više nije sposobna da se koristi multilateralnom spoljnom politikom kako bi iznudila profite od svojih spoljnopolitičkih sponzora (pa i po pitanju Kosova). Putinova objava da se izgradnja gasovoda Južni tok otkazuje mnogo je više od ponižavajućeg ekonomskog udarca koji Srbiju ostavlja potpuno zavisnom o ruskim energetskim zalihama, ukoliko uzmemo u obzir poklanjanje NIS-a i Srbijagasa. Ovo znači da će Srbija biti primorana da se potčini ekonomskim i političkim pritiscima EU. Nemačka je već zapretila Srbiji da će stopirati pristupanje EU ukoliko Srbija ne podrži sankcije koje je EU nametnula Rusiji. Zauzvrat, ovo znači da vlada verovatno neće biti sposobna da se odupre diktatima EU i MMF-a u slučaju bankrota, kao što je to uspela Tadićeva vlada u pogledu povećanja plata i penzija u 2011-12. Izjave predsednika Nikolića da se Srbija suočava sa izborom između EU i Kosova znak su nastupajuće unutrašnje podele unutar vladajuće partije, polarizacije na pro-evropsko i pro-rusko krilo. Oba krila su, bez obzira na nesuglasice, saglasna povodom potrebe za dubljim neoliberalnim restrukturiranjem kako bi se otplatio spoljni dug.

U međuvremenu se suočavamo sa opštim napadom na radničku klasu koja će morati da plati za dugove banaka. Novi Zakon o radu time što odrešava ruke poslodavcima da zapošljavaju i otpuštaju po volji, kao i gušenjem sindikata ograničavanjem prava na štrajk, dizajniran je tako da udovolji stranim investitorima. Uslovljavanje primanja socijalne pomoći neplaćenim radom za lokalnu zajednicu stigmatizovaće one koji primaju socijalnu pomoć i učiniti one koji nemaju ništa drugo da prodaju do svoje radne snage dovoljno servilnima prema stranom kapitalu. Za ostatak nas tu je standardni neoliberalni ideološki sistem zavadi pa vladaj: podela na deprivilegovane i one koji zaslužuju posao, na radnike u javnom sektoru i radnike u privatnom sektoru, na nezaposlene mlade i penzionere.

Ukoliko želi da se suprotstavi ovakvoj politici, levica u Srbiji mora da pozove na širok borbeni front protiv mera štednje koji bi ujedinio sindikate, feminističke kolektive, studentske aktiviste/kinje i udruženja penzionera i seljaka. Već sama sveobuhvatnost neoliberalne ofanzive stvara osnovu za široko, ali i radikalno jedinstvo: ograničavanje prava na štrajk, prava zaposlenih, penzija i napad na životni standard celokupne radničke klase kroz povećanje PDV-a. Ovakva kampanja biće uspešna jedino ukoliko se suprotstavi veoma raširenoj klimi straha i nesigurnosti, ukoliko stane na put sve popularnijem uverenju da su određene reforme, bez obzira na to što su nepoštene, ujedno i nezaobilazne jer „ne možemo trošiti novac koji nemamo".

Nije li ovo bio problem nedavnih nekoordisanih štrajkova slabo plaćenih nastavnika, zdravstvenih radnika i zaposlenih u lokalnim vlastima u oblasti stambenih službi i transporta? Oni nisu napali vladino insistiranje za antisocijalnim „merama štednje", već su samo tražili da od njih budu izuzeti. Drugim rečima, ne možemo samo apstraktno pozivati na otpor već se moramo boriti za solidarnost između svih sekcija radnog naroda. Da bismo to postigli moramo da ponudimo ubedljivu političku alternativu vladajućoj neoliberalnoj ideologiji. To znači da moramo pozivati na odbacivanje duga i nacionalizaciju banaka i industrije kao osnovu za investiranje u zapošljavanje, socijalne izdatke i životni standard.

Od suštinske je važnosti da se ozbiljno uhvatimo zadatka spajanja različitih aktivističkih grupa, budući da će kriza od sada pa nadalje samo rasti, a vladini zajmovi možda neće biti dovoljni da sledeće godine spreče bankrot. Pod ovim uslovima, „mere štednje" postajaće sve manje popularne. Podele unutar vladajuće klase neizbežno će se produbiti - ne samo kao odgovor na pritiske velikih sila, već i kao vid otpora klijentelističkih struktura SNS-a MMF-ovoj „reformi javnog sektora". Dakle, otvoriće se prostor koji će levica moći da iskoristi.

Ne uspemo li u tome, onda će to uraditi desnica putem ideološkog lanca izjednačavanja narodnog protivljenja merama štednje koje nameće EU i „ekonomskog patriotizma", „neutralnosti" i „građanskog nacionalizma". To možemo da vidimo na primeru odbrane „nacionalnog kapitala", klanjanjem pred Rusijom i odbijanjem Briselskog sporazuma. Nova desnica konvergira oko DSS-a i integriše neo- i proto-fašističke snage poput Dveri, dok Vođa (Šešelj) radi na tome da ponovo privuče delove SNS-a radikalima. Kako nas Makijaveli podseća: „Vreme ne može da čeka, dobrota nije dovoljna, sreća se menja, a zlonamernost ne pronalazi sebi poklone koji je zadovoljavaju".

Radikalna levica zato ima posebnu ulogu u širokoj koaliciji protiv „mera štednje": da insistira na tome da se kapitalistička kriza može razrešiti jedino socijalističkom alternativom, a da će snaga te alternative zavisiti od stvaranja radničke partije koja će ujediniti aktivistkinje i aktiviste angažovane u različitim borbama protiv neoliberalne ofanzive. Na svim snagama koje danas čine Levi samit Srbije stoji velika odgovornost formiranja leve političke alternative.

 

]]>
Fri, 27 Feb 2015 12:58:07 +0100 http://www.rex.b92.net/sr/U_fokusu/story/5519/Srbija+i+MMF%3A+Novih+milijardu+probl%E2%82%ACma+
Janković: Gašić se podsmeva istini http://www.rex.b92.net/sr/U_fokusu/story/5515/Jankovi%C4%87%3A+Ga%C5%A1i%C4%87+se+podsmeva+istini.html Izvor: B92 Beograd -- Ministar odbrane nije dostavio zaštitniku građana dokumente koje je tražio već samo odgovore na pitanja, iako je to u suprotnosti sa zakonom.

Zaštitnik građana Saša Janković kaže da se na ovaj način ministar odbrane podsmeva istini i uz to obesmišljava svaki smisao kontrole.Četiri meseca natezanja oko poštovanja zakona i opet bez dokumenata koji bi pokazali ulogu vojne policije i VBA u incidentu u kome je povređen brat premijera Srbije.Zaštitnik građana primio je pismo od ministra odbrane u kome mu ministar svojim rečima odgovara, ali bez ijednog dokumenta koji bi potvrdio odgovore.

"Praktično ti odgovori predstavljaju podsmevanje istini i pokušaj da se obesmisli svaki smisao kontrole i saznavanja istine", navodi Janković.Nekoliko Gašićevih odgovora zaslužuju pažnju, jer su potpuno suprotni onome što stoji u dokumentima policije, kaže ombudsman. Recimo tvrdnja da žandarmi uopšte nisu imali zadatak da sprečavaju prolaz građana na dan parade ponosa na tom mestu, ali implicira da su možda imali zadatak da naprave incident.

"Ministar odbrane je rekao da žandarmi uopšte nisu imali zadatak da sprečavaju prolazak građana da u tom delu grada uopšte nije bio sprečavan prolaz građana da nije bilo nikavog kordona iako svi planovi angažovanja ministarstva unutrašnjih poslova i svi koji su tuda prošli znaju da su žandarmi bili tu i da su sprečavali prolaz do štićene zone ostavlja mogućnost da žandarmi nisu sprečavali prolaz građana, ali ostavlja mogućnost da su imali zadatak da spreče upravo prolaz pripadnicima vojne policije. Veoma zabrinjavajuće izjave", ističe Janković.

Na sajtu ombudsmana objavljeni su dokumenti:

-Dopis ministru odbrane

-Odgovor ministra odbrane

Pri opisu mesta ministar navodi da je to ugao Resavske i Svetozara Markovića, iako takav ćošak ne postoji jer su te dve ulice paralelne.

Ministar u odgovoru navodi da pripadnici VBA nisu razgovarali sa građanima pre policije, dok s druge strane u dokumentu unutrašnje kontrole policije drugačije piše.

Ministar je napisao, ponovo bez dokumenata koji bi to potvrdili, i da su dvojica vojnih policajaca bili prethodnica obezbeđenja premijera i ponovio da mu je potrebna dozvola tužioca da dostavi dokumenta.

"Nijedan propis Republike Srbije, uključujući i Zakon o krivičnom postupku, ne predviđa da tužilac daje odobrenje organu uprave da dostavi zaštitniku građana bilo kakve podatke. Svakodnevno zaštitnik građana pristupa podacima iz drugih istraga bez bilo čije dozvole niti je ikada ikome palo na pamet da traže bilo kakvu dozvolu", dodaje Janković.

Član 38. Zakona o tajnosti podataka izričito dozvoljava da državni organi koje bira Narodna skupština, rukovodioci državnih organa koje bira Narodna skupština, sudije Ustavnog suda i sudije mogu da pristupe podacima i iz istraga ukoliko su im potrebni za obavljanje posla uz prethodnu bezbednosnu proveru, koju je ombudsman prošao.

]]>
Wed, 18 Feb 2015 11:37:24 +0100 http://www.rex.b92.net/sr/U_fokusu/story/5515/Jankovi%C4%87%3A+Ga%C5%A1i%C4%87+se+podsmeva+istini
Atentat na Charlie Hebdo kao teror obskurantizma http://www.rex.b92.net/sr/U_fokusu/story/5508/Atentat+na+Charlie+Hebdo+kao+teror+obskurantizma.html piše: Ivica Mladenović

 

 Link ka tekstu:

https://www.academia.edu/10122925/Atentat_na_Charlie_Hebdo_kao_teror_obskurantizma 

]]>
Wed, 28 Jan 2015 15:40:05 +0100 http://www.rex.b92.net/sr/U_fokusu/story/5508/Atentat+na+Charlie+Hebdo+kao+teror+obskurantizma
Raseljavaju ih zbog “BG na vodi”? http://www.rex.b92.net/sr/U_fokusu/story/5496/Raseljavaju+ih+zbog+%E2%80%9CBG+na+vodi%E2%80%9D.html Beograd -- Kao grom pogodilo je vlasnike stanova u Karađorđevoj 36 obaveštenje da će zbog „Beograda na vodi” biti raseljeni iz svoje zgrade, pišu Večernje novosti.

Uz to ova petospratnica neće biti srušena kako bi se na tom mestu gradilo neko impozantno zdanje iz ovog projekta, već će, kako im je nezvanično rečeno, biti pretvorena u poslovni ili - moderniji stambeni prostor.

Prošle nedelje iz gradske Direkcije za građevinsko zemljište dobili su obaveštenje da je u toku popis stanara njihove zgrade zbog realizacije projekta „Beograd na vodi" i da je potrebno da gradskoj komisiji obezbede ulazak u stan radi utvrđivanja činjeničnog i pravnog stanja.

Predsednik Skupštine stanara Miroslav Savić kaže da su na više gradskih i republičkih adresa poslali dopis o ovom slučaju i ugrožavanju privatne svojine. "Ako žele da naprave poslovni prostor, šta će im kad već po gradu imaju koliko hoćeš praznog i neiznajmljenog. A ako žele stambeni, čemu, kad mi tu već stanujemo. Jedino ako im je namera da dođu neki bolji đaci", zaključuje Miroslav Savić.

Od 22 vlasnika stanova, kojima usput ne pada na pamet da se sele, samo su Radmila Savić i njen sin Srđan pustili delegaciju i to kako bi videli šta hoće.

"Kažu - došli da premere stan, popišu stanare i da vide ima li neuknjiženih stanova, ali neće da nam objasne zašto to rade. Imaju katastar i popis stanovništva, pa to sve tamo mogu saznati. Suština je da van projekta i odluka grada neko želi da nas se otarasi i raseli", priča Srđan.

Njegova komšinica sa višeg sprata Ranka Savić tvrdi da se neko očigledno nameračio na ovu zgradu na dobroj lokaciji i želi da je preuzme.

Radmila Savić priča da je u Karađorđevoj 36 odrastao njen suprug, rodili se i sin i unuk, koji zajedno sa njom žive.

"Zgrada je useljena 1936. godine, stanovi su divni, veliki, salonski, na vrhu je predivna terasa, koja kad se sredi, može da bude bašta nekog restorana sa sjajnim pogledom", priča Ranka Savić.

"Zgrada je uknjižena još pre Drugog svetskog rata i sasvim očuvana. Zidovi su debeli više od pola metra, stepenište uređeno, svi se trude da održavaju zgradu. Ovo je očigledno neka otimačina, pod izgovorom Beograda na vodi", kaže ona.

"Kvadrat ovde ranije nije mnogo vredeo zbog kamiona, buke, smoga i zagađenosti, ali se uveliko priča da će sa izgradnjom Beograda na vodi vredeti oko 4.000 evra. U agencijama za prodaju nekretnina kažu da je prodaja stanova u ovom kraju obustavljena, upravo zato što svi čekaju veću cenu i niko sad ne prodaje", kaže ona.

Ranka kaže da joj je sagovornik iz grada rekao: „Što se nervirate, ići ćete u Denkovu baštu".

"Oni bi nas da rasele na periferiju, zgradu preurede i prodaju nekom drugom za mnogo veći novac i zarade na našim stanovima. Niko od nas neće da se seli, ja tu živim 40 godina, neki i mnogo duže", tvrdi Ranka Savić.

 

]]>
Thu, 25 Dec 2014 12:36:41 +0100 http://www.rex.b92.net/sr/U_fokusu/story/5496/Raseljavaju+ih+zbog+%E2%80%9CBG+na+vodi%E2%80%9D
Okrutna brutalnost bez posljedica, ali sada pred očima javnosti: Izvještaj o CIA-inim mučenjima i tajnim zatvorima u Europi http://www.rex.b92.net/sr/U_fokusu/story/5491/Okrutna+brutalnost+bez+posljedica%2C+ali+sada+pred+o%C4%8Dima+javnosti%3A+Izvje%C5%A1taj+o+CIA-inim+mu%C4%8Denjima+i+tajnim+zatvorima+u+Europi.html Javnost SAD-a i svijeta sinoć je suočena sa stvarnošću kada je, nakon dugo čekanja, napokon objavljen izvještaj Kongresa o ispitivanju zarobljenika od strane američke CIA-e. "Ispitivanje" se u mnogim slučajevima zapravo svodilo na brutalno mučenje, često nevinih i krivo zatočenih ljudi, te masovno kršenje ljudskih prava na okrutan, pa čak i morbidan način. Autor:Antun Roša

Javnost SAD-a i svijeta sinoć je suočena sa stvarnošću kada je, nakon dugo čekanja, napokon objavljen izvještaj Kongresa o ispitivanju zarobljenika od strane američke CIA-e. "Ispitivanje" se u mnogim slučajevima zapravo svodilo na brutalno mučenje, često nevinih i krivo zatočenih ljudi, te masovno kršenje ljudskih prava na okrutan, pa čak i morbidan način.

Neo-konzervativci, među kojima su i glavni izvršioci sramotne torture - bivši predsjednik George W Bush i njegov potpredsjednik Dick Cheney, žestoko su se protivili objavi izvještaja vršeći pritisak na Vijeća za Obavještajna Pitanja pri američkom Senatu.

Sam izvještaj zapravo ne otkriva ništa novo, ali potvrđuje gotovo sve spekulacije - te ih upotpunjuje s novom dozom okrutnosti - o brojnim kršenjima ljudskih prava od strane američke vlasti i CIA-e.

Riječ je o periodu nakon napada na SAD 11. rujna 2001. Periodu u kojem je SAD i više nego doslovno preuzeo ulogu "svjetskog policajca", a u tome su imali i asistenciju svojih partnera preko Atlantika. Posebno je kontroverzna priča o tzv. "crnim zonama", a riječ je tajnim američkim zatvorima, zapravo mjestima za mučenje, izvan teritorija SAD-a. Takva mjesta nalazila su se, potvrđuje jučer objavljen izvještaj, u Poljskoj, Litvi i Rumunjskoj, dok je znatan dio europskih zemalja svjesno odobravao SAD-u tajni transfer uhićenih preko svojeg teritorija.

SAD je inicirao, no na neki način je cijeli Zapadni svijet sudjelovao u masovnom kršenju ljudskih prava. Hoće li netko odgovarati zbog ovih postupaka? Još uvijek nije, a izgleda da niti neće. Aktualni američki predsjednik Barack Obama tvrdi kako je prekinuo sa starim praksama te kako su svi zarobljenici iz zloglasnih "crnih zona" prebačeni u - možda i podjednako zloglasan - zatvor Guantanamo. No,Obama uopće ne poziva na privođenje pravdi onih koji su odgovorni za mučenje. Možda zato jer zna da bi po istoj logici neka buduća administracija mogla privesti pravdi njega zbog poteza kao što su ubijanje civila dronovima po Pakistanu i Jemenu.

No, sama činjenica da je opsežan izvještaj objavljen pokazuje da još uvijek postoji određeni spor unutar američke političke klase. Glavnu ulogu u objavi odigrala je američka senatorica iz Demokratske stranke, Dianne Feinstein. Na nju je vršen velik pritisak iz redova bivših, ali i aktualnih zastupnika, kao i iz pravca obavještajnih službi, pa i same CIA-e.

Feinstein je ustrajala ističući da se izvještaj mora objaviti, mada isti nesumnjivo šteti ugledu SAD-a. Možda je riječ o klasičnom prijeporu između Demokrata i Republikanaca, no za svjetsku javnost je dobro da je ovaj izvještaj ipak objavljen. Opozicija u SAD-u tvrdila je kako izvještaj ne bi trebalo objavljivati jer bi objava istog mogla izazvati još snažnije "anti-američke sentimente" te dodatno ugroziti američku nacionalnu sigurnost kao i američke interese izvan zemlje.

Feinstein tvrdi drugačije, prema njoj izvještaj je potvrda da se SAD može okrenuti na bolje učeći iz prethodnih pogrešaka. To je sve, dakako, vrlo diskutabilno i predmet je unutarnjeg američkog političkog prijepora. Naime, Republikanci su zagospodarili Kongresom nakon nedavnih izbora za Kongres, no kontrolu preuzimaju tek početkom 2015.

VIDEO: Dianne Feinstein, kompletan govor povodom objave izvještaja


Demokrati su u politički vrlo nezavidnoj poziciji te se ovim potezom možda nastoje diferencirati od "kršitelja ljudskih prava" prije nego isti počnu Obami diktirati vanjsku politiku kroz kojih mjesec dana, a to se itekako očekuje.

No, koliko je Obama bolji od svog prethodnika kada je riječ o kršenju ljudskih prava? Za vrijeme Obamine administracije se američki državljani ubijaju dronovima po Jemenu (sin američkog radikala Anwara al-Alawakija ubijen je u Jemenu, imao je 16 godina, bio je američki državljanin, nitko za ovo ubojstvo nije odgovarao). Što je s mučenjem? Guantanamo je i dalje otvoren, makar je Obama u predizbornoj kampanji tvrdio da će ga zatvoriti. U Guantanamu i dalje vrše pojedine prakse za koje organizacije za ljudska prava tvrde da predstavljaju mučenje.

Obami se treba odati priznanje tamo gdje ga zaslužuje i točno je da se pod njim, vjerojatno, mučenje ne provodi na tolikoj magnitudi kao pod Bushem, no daleko od toga da je Obama čista suprotnost. Štoviše, u nekim segmentima Obama je i gori od Busha, primjerice u masovnoj špijunaži - tajni dokumenti otkrivaju kako je Obama znatno proširio programe masovnog nadzora i špijunaže.

Jučer objavljeni izvještaj zapravo je sažetak na 528 stranica originalnog dokumenta koji broji preko 6,000 stranica. Dakle, brojne pojedinosti vjerojatno se nikada neće ni saznati. No, već i ovo što je objavljeno sasvim zorno prikazuje što se događalo ne tako davno po američkim tajnim zatvorima.

Predsjednica Vijeća koje je objavilo izvještaj, senatorica Dianne Feinstein, komentirala je: "CIA-ini potezi su mrlja na našim vrednotama i na našoj povijesti. Objava ovog sažetka ne može ukloniti tu mrlju, ali može poručiti svijetu i našem narodu da je Amerika dovoljno zrela da zna priznati kada je pogriješila i da će učiti iz vlastitih pogrešaka".

Još jednom, čista retorika i unutarpolitički prijepor koji nema puno veze sa stvarnim "kajanjem". Daleko od toga, CIA u ovom trenutku provodi još opasnije radnje - na tajnim poligonima po Jordanu, Saudijskoj Arabiji, Kataru i drugdje treniraju islamističke fundamentaliste koji se šalju u Siriju pod nazivom "umjereni pobunjenici" kako bi se borili protiv sirijskih vlasti i vojske. Samo to je možda i puno gore od svega što se događalo po tajnim zatvorima, a da ni ne govorimo o CIA-inim tajnim operacijama rušenja legitimnih, pa i demokratski izabranih, vlasti diljem svijeta.

Ako Feinstein želi svijetu i američkoj javnosti nešto reći o ulozi CIA-e u zločinima i kršenjima ljudskih prava, onda može početi puno dalje u povijesti. Od eksperimentiranja na vlastitom (i kanadskom) stanovništvu 50-ih godina u zloglasnom projektu "MKUltra" do orkestriranja državnog udara i ubojstva čileanskog predsjednika Salvadaora Allendea i dalje.

Dakako, to nije za očekivati i jasno je iz koje pozicije, a i agende, progovora Feinstein. Svejedno, osvrnimo se i na službeno otkrivene, dakle potvrđene, detalje CIA-inog mučenja u periodu nakon 11. rujna 2001.

Kao prvo, CIA je lagala javnost. Broj zatvorenika je veći nego je ranije rečeno. Izvještaj otkriva kako ih je bilo 119, a ne 98. Nadalje, navodi se u izvještaju, "najmanje 26 ih je pogrešno zadržano". Drugim riječima, 26 nedužnih ljudi prošlo je kroz CIA-inu torturu, a i ove "krive" prema standardima razvijenog svijeta koji drži do ljudskih prava nije se moglo tako tretirati.

Kako su izgleda mučenja? Izvještaj ide u u detalje - redovno premlaćivanje, udaranje zatvorenika u zid, polijevanje ledenom vodom, kupanje u ledenoj vodi, dugi periodi onemogućavanja spavanja (u jednom slučaju ovo mučenje je trajalo čak mjesec dana), smještanje u uskom prostoru, prijetnje smrću, prijetnje ubijanjem članova obitelji zatvorenika itd.

Posebno zastrašujuće bilo je mučenje pakistanskog zarobljenika, Abua Zubaydaha. Pri zarobljavanju je teško ozlijeđen te je prebačen na prostor CIA-ine "crne zone" u Tajland gdje je mučen.

Ostavljen je u izolaciji 47 dana. Jednom je držan 300 sati u metalnoj kutiji (12 dana). Gušilo ga se vodom (zastrašujući proces mučenja u kojem se kod zarobljenika izaziva osjećaj utapanja - engleski naziv je "waterboarding") preko 80 puta.

Pojedini zarobljenici bili su podvrgnuti gotovo srednjovjekovnim metodama mučenja - riječ je o procesu tzv. "rektalnog hranjenja". Zarobljenici su izgladnjivani i onda im je hrana ubacivana kroz anus. Proces se provodio nad zatvorenicima kojima nije zbog medicinskih razloga trebao takav tretman - dakle, čin mučenja se provodio samo zbog bolne i sramotne procedure.

Republikanci su žestoko reagirali na izvještaj ističući kako će objava ovih podataka ugroziti američku sigurnost. No, jedan republikanski senator, od kojeg se možda to nije očekivalo, ustao je u obrani objave izvještaja - John McCain. Naime, McCain je i sam prošao mučenje, za vrijeme zarobljeništva u Vijetnamu. "Previše smo žrtvovali vjerujući da će nas mučenje učiniti sigurnijima, previše", rekao je poznati "jastreb".

Izvještaj se sastavljao ukupno pet godina i bio je predmet trajnih tenzija između CIA-e i Kongresnog Vijeća za Obavještajna Pitanja.

Informacije o okrutnosti sada su javne. Koliko će ta činjenica utjecati na daljnji razvoj američke politike koja prakticira hegemoniju u vanjskoj politici? Ukoliko ne bude procesuiranih za CIA-ine zločine, nimalo.


Izvori / reference:

Dianne Feinstein's big moment
http://edition.cnn.com/2014/12/09/politics/dianne-feinstein-senate-torture-report/

CIA torture: Report shows CIA tortured suspects at secret overseas sites for years, achieved nothing from it, and lied about it
http://www.independent.co.uk/news/world/americas/cia-torture-report-shows-the-cia-tortured-suspects-at-secret-overseas-sites-for-years-achieved-nothing-from-it-and-lied-about-it-9913901.html

Senate accuses CIA of torturing prisoners, overstepping legal boundaries
http://rt.com/usa/212839-cia-torture-senate-report/

CIA tortured, misled, U.S. report finds, drawing calls for action
http://www.reuters.com/article/2014/12/09/us-usa-cia-torture-idUSKBN0JM24I20141209

Senate report on CIA torture could lead to prosecutions of Americans abroad
http://www.theguardian.com/us-news/2014/dec/10/cia-report-prosecutions-international-law-icc

CIA torture report: Extremist backlash to controversial report begins with calls to 'take revenge on the despicable kuffar'
http://www.independent.co.uk/news/world/americas/cia-torture-report-extremist-backlash-to-controversial-report-begins-with-calls-to-take-revenge-on-the-despicable-kuffar-9914490.html

CIA unlikely to lose power in wake of interrogation report
http://www.washingtonpost.com/world/national-security/cia-unlikely-to-lose-power-in-wake-of-interrogation-report/2014/12/09/be72dfc2-7fee-11e4-9f38-95a187e4c1f7_story.html

The 10 most shocking revelations of the CIA's torture report
http://www.nydailynews.com/news/national/report-reveals-cia-brutal-tactics-terror-prisoners-article-1.2040074

]]>
Tue, 16 Dec 2014 15:47:07 +0100 http://www.rex.b92.net/sr/U_fokusu/story/5491/Okrutna+brutalnost+bez+posljedica%2C+ali+sada+pred+o%C4%8Dima+javnosti%3A+Izvje%C5%A1taj+o+CIA-inim+mu%C4%8Denjima+i+tajnim+zatvorima+u+Europi
BlokaDA Filozofskog fakulteta http://www.rex.b92.net/sr/U_fokusu/story/5485/BlokaDA+Filozofskog+fakulteta.html Blokada nastave na Filozofskom fakultetu ulazi u 49 dan (slovima: četrdeset deveti). S obzirom na poslednju pretnju uprave, opasnost od gubljenja celog semestra - blokada traje skoro dva meseca - kao i na dešavanja od prethodnih dana čiji je inicijator bio dekan Miloš Arsenijević (zaustavljanje rada svih službi, evakuacija svih zaposlenih, unajmljivanje posebnog privatnog obezbeđenja, zaključavanje zgrade u nakoliko navrata, nazivanje studenata NN licima, kao i isključivanje struje i grejanja), sva je prilika da se bližimo okončanju studentske pobune.

Blokada nastave na Filozofskom fakultetu ulazi u 49 dan (slovima: četrdeset deveti). S obzirom na poslednju pretnju uprave, opasnost od gubljenja celog semestra - blokada traje skoro dva meseca - kao i na dešavanja od prethodnih dana čiji je inicijator bio dekan Miloš Arsenijević (zaustavljanje rada svih službi, evakuacija svih zaposlenih, unajmljivanje posebnog privatnog obezbeđenja, zaključavanje zgrade u nakoliko navrata, nazivanje studenata NN licima, kao i isključivanje struje i grejanja), sva je prilika da se bližimo okončanju studentske pobune. Na stolu su četri moguće opcije razrešenja ove sage:

1. Upotreba policije i nasilno gušenje protesta. Na ovakvu mogućnost nas navodi do sada najoštrije saopštenje od strane uprave i dati rok „blokaderima" da do četvrtka 27. novembra „neizostavno" okončaju svoje aktivnosti. Takođe, insistiranje na tome da je sada rešenje situacije na „višim" instancama, formalno „zatvaranje" zgrade fakulteta za studente, zaposlene i posetioce (sve službe fakulteta su do sada nesmetano radile), kao i diskurs o „neidentifikovanim" licima koja su zaposela fakultet - jasno govore o tome da je taktika uprave da pokaže kako je zaposlenima na fakultetu onemogućeno pravo na rad (dekan je u nekoliko navrata na TV-u iznosio neistinu da mu je onemogućen pristup radnom mestu), te da je to dovoljan razlog da se policija umeša u sukob i naruši autonomiju univerziteta. Sudeći po dosadašnjim postupanjima najodgovornijih osoba na Fakultetu, opcija s nasilnim rušenjem blokade uz pomoć policije je realna, ukoliko se pre toga ne alarmira javnost Srbije.

2. Odustajanje studenata od blokade i poraz pobune. Ovu mogućnost ne treba odbaciti, pogotovo ako se zna da blokada traje dugo bez opipljivih rezultata, što dovodi do toga da se studentski pokret polako osipa i demorališe. Pored toga što su već dovoljno fizički izmrcvareni, u poslednje vreme je primetna taktika uprave da manipulacijama i zastrašivanjima razjedini studente i nahuška ih jedne na druge, uporno stavljajući naglasak na blokadu i njene (belodano) negativne posledice na fakultetski život. Od unutrašnje snage pokreta da održi mobilizacijski potencijal zavisi da li će ostati delatan do samog kraja u ovoj igri živaca sa upravom.

3. Kompromisno rešenje. Ovde se misli na to da bi se pobuna mogla završiti ponudom uprave da se ispune neki od zahteva (ili čak samo jedan) studentskog pokreta. Iskustvo prve takve ponude koja je stigla nekoliko nedelja od otpočinjanja protesta je pokazalo da je to odlična taktika za atomizaciju pokreta i izazivanje žestokih svađa i podela među studentima, tako da nije nemoguće da će joj uprava pribeći ukoliko joj ne uspe ideja o nasilnom prekidu blokade.

4. Prihvatanje svih studentskih zahteva od strane uprave Filozofskog fakulteta. Ovakva mogućnost je realna samo u slučaju nepokolebljive volje studentskog pokreta da istraje u svojoj pobuni, kao i snažnijeg pritiska profesora i šire javnosti da se napokon okonča haos na Filozofskom fakultetu (za koji je najodgovornija uprava), da se krene sa nastavom i adekvatno kazne oni koji su do haosa doveli.

Da vidimo i koje su glavne (tipične) zamerke studentskoj borbi:

1. Zašto se studenti bune protiv povećanja nameta na fakultetima, kad je to evropski standard, deo evropskih integracija i bolonjske reforme. Oni kao da su zaboravili da više ne žive u socijalizmu.

Ovakav argument je karakterističan za neznalice provincijalnog, tzv. „evrofiličnog" tipa. Najpre treba reći da Bolonjski proces i njegova implementacija ne podrazumevaju nužno procese maršandizacije (prilagođavanje zahtevima tržišta i profita) znanja i obrazovanja. Za početak bi bilo dobro znati da se u ministarskim deklaracijama znanje predstavlja kao javno dobro i javna odgovornost, a istovremeno se pridaje veliki značaj socijalnoj dimenziji pristupa visokom obrazovanju. Iako su čak i u nekim zemljama „stare Evrope", a ne samo kod nas, primetni trendovi „trgovanja bodovima", ideja vodilja Bolonjskog procesa je znanje kao javno dobro a ne roba, ulaganje države u visoko obrazovanje i slobodna cirkulacija znanja, kroz mobilnost akademskog osoblja i studenata. Pitanje uvođenja školarina Bolonjski proces nije regulisao, ali se on zato evo već više od decenije u Srbiji (i ne samo u Srbiji) koristi kao izgovor za njihovo povećanje i socijalnu diskriminaciju.

U desetak zemalja EU visoko obrazovanje na državnim univerzitetima je potpuno besplatno, odnosno javno finansirano. U nekim zemljama je naplaćivanje bilo kakvih usluga u obrazovnim ustanovama strogo zabranjeno posebnim zakonima, a u jednoj čak i ustavom. Kada je reč o zemljama u kojima obrazovanje ipak nije besplatno, navedimo primer Francuske. Naime, „školarina" se na francuskim univerzitetima na godišnjem nivou kreće od 200 do 500 evra. Dakle, takva je situacija u zemlji u kojoj je prosečna plata viša od 1.500 evra i u kojoj je stanje na univerzitetima i kvalitet nastave na neuporedivo višem nivou nego u Srbiji (da podsetim da za samofinasirajuće studente na Filozofskom fakultetu školarina iznosi blizu 1.200 evra). Takođe, dok doktorske studije na Filozofskom fakultetu u Beogradu (loše organizovane) koštaju gotovo 1.800 evra, na elitnom Sciences Po Paris, koji je u poluprivatnom vlasništvu, cena ovog nivoa studija je 391 evro.

Setite se izjave bivšeg rektora Branka Kovačevića (danas predsednik nadzornog odbora EPS-a) da su školarine u Srbiji najjeftinije u Evropi. Jasno je da se evropska mantra u Srbiji koristi za sprovođenje najretrogradnijih „antievropskih" politika. Dakle, neozbiljna je argumentacija pojedinih profesora, političara i analitičara da zahtev za besplatnim i svima dostupnim obrazovanjem znači povratak u „totalitarni boljševizam" ili beg u neki imaginarni utopizam, jer je to već realnost u brojnim evropskim kapitalističkim zemljama. Zbog toga nam je potrebna artikulisana i sistematska kritika ovakvog diskursa i organizovana studentska i radnička borba protiv vulgarne ekonomizacije svih sfera društva, uključujući i obrazovanje.

Zašto pominjem radnike u kontekstu studentskih borbi? Pa zato što društvena situacija u svakoj zemlji nije određena voluntarističkim delanjem političkih elita, nego faktičkim odnosom snaga između glavnih socijalnih klasa, odnosno stanjem organizovanosti radničke klase. U onim zemljama gde su sindikati i dalje značajan socijalni faktor, mnogo je teže urušavati tekovine radničke klase iz XX veka. Jedna od tih tekovina je upravo pravo na besplatno školovanje.

2. Treba stati na put večitim studentima i uspostaviti koncept odgovornog studiranja. Privilegije se moraju zaslužiti redovnim polaganjem ispita i mora se zaustaviti relaksiranje uslova studiranja. U Evropi studenti imaju dva ili tri ispitna roka, a naši studenti traže pet, šest, i pritom neće da plaćaju iako ne izvršavaju svoje obaveze. Pa gde to ima? Svako ko podržava ove studentske zahteve je populista.

Najpre, treba naglasiti da studenti Filozofskog fakulteta traže da uslovi studiranja ostanu isti kao i prošle godine. Uprkos tome što je društveno-ekonomska situacija u državi sve lošija, uprava Filozofskog fakulteta na razne načine, a pre svega preko „trgovine bodovima", svake godine povećava troškove studiranja i srozava položaj studentske populacije. Zato studenti koji su u lošoj materijalnoj situaciji i koji moraju istovremeno da rade i studiraju, nisu u mogućnosti da ostvare stopostotan učinak na fakultetu, što za sobom povlači dodatne troškove i u nekim slučajevima odustajanje od studija. Ove mere pogađaju i studente na budžetu. Prema nekim podacima, nove mere uprave pogađaju čak 60% studenata Fakulteta.

Za razliku od uprave Filozofskog fakulteta, uprava Filološkog fakulteta je u strahu od blokade ispunila zahteve svojih studenata. Dakle, jasna je namera: u kontekstu smanjenja plata u javnom sektoru, Filozofski fakultet, odnosno njegova gramziva uprava, nastoji da taj „gubitak" nadoknadi kroz nove namete studentima. To nije pravedno, ni solidarno i zbog toga je studentski protest opravdan.

U Srbiji je visokoobrazovni sistem u formativnom periodu, tako da studenti ne smeju biti jedino odgovorni u slučaju izostanka izvanrednih rezultata na studijama. U tom kontekstu, pomenimo primer Austrije. Naime, na državnom univerzitetu HauptUni (u okviru koga postoji i Filozofski fakultet) školarina po semestru iznosi od 14 do 17 evra po studentu. Što se tiče uslova studiranja, tačno je da postoje neki kriteriji: onaj ko ne položi ispit iz trećeg puta, četvrti put polaže pred komisijom, a ukoliko padne ispit i pred komisijom, gubi pravo studiranja na tom fakultetu. Toleriše se gubljenje dva semestra u toku studija. Ubeđen sam da bi studenti u Srbiji bili prezadovoljni ako bi imali ove uslove studiranja.

3. U redu su protesti, to je legitimno sredstvo borbe za partikularne ili opšte interese, ali blokada je nelegitiman i nelegalan, nasilan i neprihvatljiv čin u civilizovanoj zemlji. Osim toga, taj zbor je takođe nelegitimna tvorevina, a i većina studenata se protivi blokadi.

Blokada je iznuđeno sredstvo borbe za studentske interese. Pre blokade, studenti su pokušali da primoraju upravu na pregovore peticijama, žalbama, dopisima (i drugim institucionalnim kanalima), javnim okupljanjima itd, ali ti vidovi protesta su bili ignorisani. Zbog toga blokadu od početka podržava i jedino zakonski priznato studentsko telo na Fakultetu, Studentski parlament, a njegovi članovi predstavljaju aktivan deo pokreta.

Blokada je ne samo legitiman vid borbe u datim uslovima, nego i potpuno legalan čin kojim se ne krši nijedan zakon države Srbije (vidi na youtube-u predavanje koje je o legalitetu blokade, u okviru samoorganizovanih edukativnih aktivnosti na Filozofskom fakultetu, održao generalni sekretar Advokatske komore Srbije). To da je blokada anticivilizacijski čin nepoznat današnjim „demokratijama", lako je opovrgnuti praćenjem vesti. U nekima od „razvijenih" demokratija, studenti su radikalniji i nasilniji u borbi za svoja prava. Recimo, kada je Sarkozi u Francuskoj po stupanju na vlast pokušao da uvede delić neoliberalnih reformi u obrazovanje, ustala je cela Francuska. Pojedini univerziteti su bili u potpunoj blokadi, i to ne samo oni koji su bili direktno pogođeni tim odlukama, nego i drugi, iz solidarnosti. I te blokade su bile neuporedivo nasilnije od ove na Filozofskom, a bilo je i sukoba sa policijom. Međutim, razlika je u tome što su tamo sa svojim studenatima bili i njihovi progresivniji profesori, a nije izostala ni podrška javnosti.

Prosto je neverovatno koliko se profesori u Srbiji sablažnjavaju nad radikalnijim metodama borbe. Da je u Francuskoj neko pokušao da sprovede reforme koje se sprovode u Srbiji poslednjih godina, sigurno ne bi došlo samo do blokade fakulteta, nego bi se desila socijalna revolucija i pokušaj nasilnog rušenja celog političkog poretka. Zbog toga u Francuskoj nikome ne pada na pamet da u tolikoj meri ponižava svoje građane.

U Srbiji je društvo je atomizovano i slabo, vlada opšta apatija, nema solidarnosti i ako dođe do pobuna, zahtevi su minimalistički, a pobude getoizirane i delegitimizovane uz pomoć tajkunsko-medijske mašinerije. U tom ključu treba prepoznati širi kontekst ove naizgled nebitne pobune koju karakterišu partikularni studentski zahtevi. Zato će uprava učiniti sve da ih ne ispuni, jer bi popuštanjem izgubila poziciju moći i poslala poruku da ovakvi metodi borbe daju rezultate. I država preko svog ministarstva podgreva atmosferu protiv studentskog pokreta, ali delimično i protiv uprave Fakulteta, jer joj odgovara međusobno prepucavanje studenata i profesora čime se slabi mogući front nezadovoljnih protiv nje same. Zbog svega toga, potencijalni uspeh borbe mladića i devojaka na Filozofskom fakultetu može da ima dalekosežne posledice.

4. Treba se boriti protiv neoliberalnih reformi i za besplatno obrazovanje, ali ovo što rade studenti Filozofskog fakulteta, ta privilegovana srednjeklasna dečurlija, je borba za njihove partikularne interese i nema opšte društveni karakter. Iz tog razloga ne treba podržavati te tatine i mamine sinove. Osim toga, pobuna nema podršku profesora, pokret je apolitičan, a u njemu učestvuju i ekstremni desničari.

Poslednjih godina, sa uvođenjem radikalnih neoliberalnih reformi na univerzitetu, vrata visokog školstva gotovo su zatvorena za decu iz seljačkih i porodica radnika. Prosečnoj radničkoj i seljačkoj porodici u Srbiji je danas onemogućeno da svoju decu školuje na fakultetu. Na taj način se transformiše socijalna struktura studentske omladine u kojoj opet, kao i pre II svetskog rata, predominiraju deca iz relativno „dobrostojećih" društvenih slojeva i grupa. To je i jedan od razloga zašto je toliko teško danas stvoriti nezavisne, masovnije studentske organizacije. To je i razlog zašto do pobuna dolazi samo na onim fakultetima gde je procentualno veći broj siromašne dece. Ali ma koliko socijalni sadržaj ove pobune na Filozofskom fakultetu bio u određenoj meri sitnograđanski i defanzivan, ona je važna zbog opiranja neoliberalnom duhu vremena i neograničenoj samovolji nadređenih. Da nije tako, ne bi se uprava evo već skoro dva meseca žilavo i uz korišćenje beskrupoloznih mera opirala da ispuni minimalističke zahteve studenata (verovatno najminimalističkije u čitavoj istoriji Filozofskog fakulteta).

Upravo je učaurenost u duh vremena obeležen konformizmom razlog zašto su profesori uglavnom na suprotnoj strani od svojih studenata. Transformacija univerziteta prema korporativnom modelu, uz globalne politike koje jačaju prekarne tendencije (onaj ko se javno pobuni lako ostaje bez posla) i naglašeno hijerarhijski korporativno-klijentalistički odnosi unutar sistema, uz redukciju javnih davanja i podsticanje servilnosti zaposlenih - svi ti elementi konfrontiraju studente i profesore. Dakle, odgovor na pitanje zašto profesori (čast izuzecima) ne podržavaju svoje studente treba tražiti u njihovom socijalnom interesu, a ne u ličnim osobinama.

S druge strane, neutemeljene su ocene o apolitičnosti pokreta. Uprkos greškama sa kojima se suočava svaki mladi pokret, to što se ovaj pokret ograđuje od političkih organizacija i ideologija, ne znači da je apolitičan. On je otvoreno profilisan kao socijalni, anti-neoliberalni, a pokušaj povezivanja sa radnicima i advokatima u štrajku jasno upućuje u kom ključu ga treba tumačiti. Ovde treba podvući da je glavni problem to što se drugi studenti, radnici i ostale kategorije stanovništva koje su na udaru neoliberalnih mera ne bune, a ne to što studenti Filozofskog fakulteta borbu baziraju na svojim materijalnim interesima.

 

]]>
Wed, 3 Dec 2014 14:26:14 +0100 http://www.rex.b92.net/sr/U_fokusu/story/5485/BlokaDA+Filozofskog+fakulteta
Izveštavanje o Raminoj poseti sramota za profesiju http://www.rex.b92.net/sr/U_fokusu/story/5464/Izve%C5%A1tavanje+o+Raminoj+poseti+sramota+za+profesiju.html Nezavisno društvo novinara Vojvodine upozorilo je da su domaći mediji posetu premijera Albanije Edija Rame Srbiji iskoristili da na najdrastičniji način šire šovinizam i pozivaju na etničko nasilje.

 

Nezavisno društvo novinara Vojvodine upozorilo je da su domaći mediji posetu premijera Albanije Edija Rame Srbiji iskoristili da na najdrastičniji način šire šovinizam i pozivaju na etničko nasilje.

Ocenjeno je da su se mediji nadovezivali na "neprimerene gestove" predsednika Vlade Srbije Aleksandra Vučića.

NDNV je ocenio da su skoro svi dnevni listovi i pojedini elektronski mediji izveštavali o poseti albanskog premijera na način u kojem ima elemenata krivičnih dela koji se gone po službenoj dužnosti, odnosno zbog kojih bi javni tužilac morao da reaguje.
To novinarsko udruženje pozvalo je urednike i novinare ovih medija da prestanu da sramote profesiju, svoje kolege ali i građane Srbije izveštavanjem koje po određenim elementima prevazilazi čak i krvave ratne i ratnohuškačke devedesete.
Da bi bilo jasnije o čemu govori Društvo novinara, navedimo nekoliko naslova današnje štampe: "Rama pljunuo na Srbe usred Beograda", "Vučić sasekao provokatora", pa malo rime: "Edi Rama, šiptar bez srama".... Mediji su se utrkivali ko će više da dobaci uvrede na račun albanskog premijera.
O tome, predsednik Nezavisnog društva novinara Vojvodine Dinko Gruhonjić za RSE kaže:
"Mediji zapravo terciraju Aleksandru Vučiću i njegovom režimu, u oceni da je Edi Rama došao da provocira Srbiju, što po mom mišljenju, nema veze s pameću. Kao što smo videli posle fudbalske utakmice, posledice su bile vidljive u Novom Sadu i Vojvodini, ne znam kako je u drugim delovima Srbije. I Dan danas su specijalci i policajci stoje ispred pekara i ostalih objekata čiji su vlasnici Albanci, i ostalih inovernika u Srbiji. Nažalost, možemo se nadati narednih dana nadati da se siti scenario ponovi. Ja ne bih čak rekao da su mediji glavni krivci, rekao bih da je kriv državni vrh kao i kada su bile u pitanju reakcije na utakmicu Srbija - Albanija, a mediji su zapravo samo žalosna verzija onoga što bi u demokratskom društvu trebali da budu."   

 

]]>
Thu, 13 Nov 2014 16:12:51 +0100 http://www.rex.b92.net/sr/U_fokusu/story/5464/Izve%C5%A1tavanje+o+Raminoj+poseti+sramota+za+profesiju
Protestno pismo umetnika Vladimira Nikolića povodom dešavanja u Kulturnom centru Beograda http://www.rex.b92.net/sr/U_fokusu/story/5456/Protestno+pismo+umetnika+Vladimira+Nikoli%C4%87a+povodom+de%C5%A1avanja+u+Kulturnom+centru+Beograda.html Kulturnom centru Beograda, Obaveštavam vas da ću 5. oktobra, pardon, novembra, u znak protesta prekinuti svoju izložbu koja je postavljena u galeriji Podroom...
 
 
Kulturnom centru Beograda,
Obaveštavam vas da ću 5. oktobra, pardon, novembra, u znak protesta prekinuti svoju izložbu koja je postavljena u galeriji Podroom. Tog dana će na dužnost direktorke Kulturnog centra Beograda stupiti građanka Ivona Jevtić, osoba nepoznata kulturnoj javnosti i umetničkoj sceni, bez ikakvih kvalifikacija za upravljanje dotičnom ustanovom i njenim programom koji u ovom trenutku uključuje i moju izložbu.
Kako je Skupština Grada ovom odlukom potpuno obesmislila pitanja profesije i kompetencije, smatram da bi nastavak moje izložbe bio saučestvovanje u ovim okolnostima. Takođe ne želim svojim izlaganjem da pružam privid normalnosti u trenutku kada gradska vlast donosi još jednu nerazumnu odluku po pitanju sudbine Oktobarskog salona (gazeći stručnu javnost i zaobilazeći Upravni odbor Oktobarskog salona koji je sama imenovala), jer se moje ime veže i za tu instituciju, kao učesnika na prethodnim izdanjima salona i kao deo njegove kolekcije.

S poštovanjem,
Vladimir Nikolić Beograd, 3. novembar 2014.
]]>
Tue, 4 Nov 2014 16:24:57 +0100 http://www.rex.b92.net/sr/U_fokusu/story/5456/Protestno+pismo+umetnika+Vladimira+Nikoli%C4%87a+povodom+de%C5%A1avanja+u+Kulturnom+centru+Beograda
Istoričari o vojnoj paradi: Falsifikovanje istorije http://www.rex.b92.net/sr/U_fokusu/story/5451/Istori%C4%8Dari+o+vojnoj+paradi%3A+Falsifikovanje+istorije.html Na vojnoj paradi u Beogradu 16. oktobra bila je vidljiva zbrka simbola i poruka, tako da manje upućenom gledaocu nije moglo biti jasno šta se zapravo proslavlja i kako se čitaju važni istorijski događaji, kažu naši sagovornici, istoričarka Dubravka Stojanović i istoričar Srđan Milošević.

 
 
POGLEDAJTE VIDEO I FOTO GALERIJU OVDE: http://www.slobodnaevropa.org/content/istoricari-o-paradi-falsifikovanje-istorije/26642124.html 

 Na vojnoj paradi u Beogradu 16. oktobra bila je vidljiva zbrka simbola i poruka, tako da manje upućenom gledaocu nije moglo biti jasno šta se zapravo proslavlja i kako se čitaju važni istorijski događaji, kažu naši sagovornici, istoričarka Dubravka Stojanović i istoričar Srđan Milošević. Uz nacionalnu pesmu Marš na Drinu, posvećenu bitkama u Prvom svetskom ratu, čule su se, posle dužeg vremena, partizanske pesme, uz srpske uniforme koje su se nosile 1914. godine, vijorile su se partizanske zastave... Pri tom, partizansku pobedu slavi predsednik države koji se nije odrekao titule četničkog vojvode, a jugoslovensku i sovjetsku vojsku koje su oslobodile Beograd pominjao je samo gost iz Rusije, predsednik Vladimir Putin. Prema rečima istoričarke Dubravke Stojanović, vrlo je zanimljivo ono što se dogodilo na paradi, pogotovo ako se, u nameri da se sazna odgovor na pitanje ko je pobedio u Drugom svetskom ratu, pokušaju da tumače simboli koji su se videli:

"Već taj odgovor nam nije sasvim jasan, zato što su svi srpski predstavnici države govorili o Srbima isključivo, tako da su govorile srpska i ruska zastava, govorili su srpski i ruski vojnici, naša dva naroda i tako dalje. Prema tome, za početak, Jugoslavije tu nije bilo. Mada, zanimljivo je da je Putin rekao Jugoslovenska vojska i Crvena armija. Ali što se tiče naših predstavnika, oni Jugoslaviju nisu pominjali, tako da je pitanje koja je država uopšte u tome svemu učestvovala", komentariše istoričarka Dubravka Stojanović.

Što se tiče pitanja šta se proslavljalo, kaže Dubravka Stojanović, ni to nije jasno, jer "smo sada odjednom saznali da se tu obeležavalo i 100 godina od Prvog svetskog rata".

"To je sada neobično, jer zašto bi se Prvi svetski rat obeležavao 20. oktobra. A kada je, recimo, predsednik Nikolić pominjao imena heroja, on je pomenuo 98 posto ili više imena iz Prvog svetskog rata, a zanimljivo je da je iz Drugog svetskog rata jedino pomenuo Koču Popovića. Dakle, nikog drugog, pa ni glavnokomandujućeg tih jedinica koje su oslobodile Beograd, Josipa Broza Tita", napominje Dubravka Stojanović. Ona naglašava da je ono što je bitno to da je "dominirao ustvari Prvi svetski rat, kao i kroz razne govore, naročito Nikolićeve".

"Ako analiziramo i muziku, ja sam poznala u dva tri navrata svega 'Bilećanku' i 'Po šumama i gorama' i 'Oj Kozaro', ali to je bilo stidljivo provučeno između drugih muzika, tako da ni na muzičkom planu ne bi smo mogli jasno da kažemo ko je uopšte činio vojsku i koja je to država koja je oslobodila Beograd", konstatuje Dubravka Stojanović. Srđan Milošević kaže da je na vojnoj paradi falsifikovana istorija.

"U suštini, ceo taj kontekst ni na koji način nije poslao jasnu poruku o opredeljenju Srbije za antifašizam, napravljena je samo jedna velika konfuzija koja ni na koji način ne doprinosi da se pojmovi i vrednosti raščiste i ustanove ponovo u Srbiji te vrednosti antifašizma. Dakle, to je samo još jedan pokušaj nacionalizacije antifašističkog pokreta i pretvaranja u nešto što on zapravo nije bio", naglašava Srđan Milošević.

Ocena da četnički vojvoda odaje počast partizanima, konstatuje Milošević, može da bude neka cinična satisfakcija, ali:

"Suštinski posmatrano, to je zapravo samo još jedna u nizu ilustracija konfuzije koja ovde vlada i u svakom smislu jedna neistorična percepcija i, na kraju krajeva, to je, slobodno se može reći, falsifikovanje istorije", zaključuje istoričar Srđan Milošević.


]]>
Wed, 29 Oct 2014 11:38:21 +0100 http://www.rex.b92.net/sr/U_fokusu/story/5451/Istori%C4%8Dari+o+vojnoj+paradi%3A+Falsifikovanje+istorije
Shocking new footage shows true extent of Serbia-Albania violence http://www.rex.b92.net/sr/U_fokusu/story/5448/Shocking+new+footage+shows+true+extent+of+Serbia-Albania+violence.html Tuesday night's Euro 2016 qualifying schedule was marred by a truly horrendous brawl in the game between Serbia and Albania - and now fresh footage has emerged of the scandalous incident.
 
 
WATCH VIDEO HERE: https://uk.eurosport.yahoo.com/blogs/pitchside-europe/shocking-footage-shows-true-extent-of-serbia-albania-violence-070408521.html
 
Tuesday night's Euro 2016 qualifying schedule was marred by a truly horrendous brawl in the game between Serbia and Albania - and now fresh footage has emerged of the scandalous incident.
 
Long-running tensions between the two countries were the backdrop to some of the most shocking scenes seen on a European football pitch for many seasons, with the match called off at 0-0 following a brawl on the pitch.
 
Fans then attacked Albania's players as they desperately made their way off the pitch, sprinting down the tunnel as objects were hurled at them and Serbian fans went for them.
 
The flashpoint was the appearance of a drone carrying a flag of 'Greater Albania' which was torn down by Serbia defender Stefan Mitrovic. You can read more about the background to the incident with our detailed blog here.
 
Now fresh fan footage has emerged of the brawl. You can watch it above.
 
The video starts with Albania's players wrestling the flag from Mitrovic and striker Bekin Balaj racing away to take it to the touchline.
 
 
]]>
Mon, 27 Oct 2014 11:30:30 +0100 http://www.rex.b92.net/sr/U_fokusu/story/5448/Shocking+new+footage+shows+true+extent+of+Serbia-Albania+violence
Napadi na albanske radnje u Srbiji http://www.rex.b92.net/sr/U_fokusu/story/5439/Napadi+na+albanske+radnje+u+Srbiji.html U noći između srede i četvrtka dogodilo se nekoliko napada na albanske radnje u Srbiji.

 

U noći između srede i četvrtka dogodilo se nekoliko napada na albanske radnje u Srbiji.

U Staroj Pazovi je bačena bomba na pekaru "Milenium" čiji je vlasnik Albanac Albon Balaj. Prethodno je u izlog pekare pucano iz vatrenog oružja iz automobila u pokretu, prenose lokalni mediji koji navode da je istraga u toku.

Prema izveštavanju lokalnih medija, u trenutku napada u prostoriji gde se nalazi proizvodni pogon nalazile dve osobe i da niko nije povredeđen.

Prethodno su nepoznate osobe u četvrtak oko dva časa ujutro u Somboru zapalile pekaru "Dva brata" čiji su vlasnici Albanci. Pekara je potpuno izgorela, nakon što je na nju bačen molotovljev koktel. Nije bilo povrijeđenih.

Incidenti su se desili nekoliko dana nakon što je u Beogradu prekinut fudbalski meč između reprezentacija Srbije i Albanije, koji je bio obeležen nizom incidenata.

Ovo nije prvi napad na vlasnike pekare "Dva brata". Nakon proglašenja nezavisnosti Kosova, ali i tokom 2008, pojedinci su pozivali na bojkot pekara čiji su vlasnici Albanci.

]]>
Tue, 21 Oct 2014 15:41:18 +0100 http://www.rex.b92.net/sr/U_fokusu/story/5439/Napadi+na+albanske+radnje+u+Srbiji
Nova saznanja o ubistvu gardista http://www.rex.b92.net/sr/U_fokusu/story/5429/Nova+saznanja+o+ubistvu+gardista.html Beograd -- Advokat porodica ubijenih gardista u Topčideru Predrag Savić rekao je da je blizu mesta gde su oni stradali pronađen skriveni tunel.

 

Povodom desete godišnjice od stradanja Dragana Jakovljevića i Dražena Milovanovića u kasarni na Topčideru okupile su se porodice vojnika, a tom prilikom je Savić rekao da je na desetak metara od mesta gde su oni poginuli 2004. godine pronađen dobro očuvani, zamaskirani tunel za koji su ranije u vojsci tvrdili da je trafo-stanica.
Ni deset godina od ubistva roditelji ubijenih gardista niko od nadležnih nije želeo da primi, advokati porodica naglašavaju da posebno sada imaju jak razlog da otkriju ko stoji iza očiglednog ubistva dvojice vojnika.
Advokat je rekao da je to novi podatak u javnosti, a braniocima je napisana naredba da ne smeju da pominju tajni ulaz, jer je za to postojala pretnja krivičnim progonom.

"Sada moramo da se obratimo jer je tužilaštvo u ovom predmetu postupalo vrlo aljkavo i nemarno", tvrdi Savić.

Kako je precizirao, do 2009. godine se nije znalo da uopšte postoji tajni ulaz, a tada je pokojni Vladan Batić, koji je bio pravni zastupnik porodica, pitao "šta se krije ispod gomile kamenja i zarđalih vrata".
Savić je naveo da im je rečeno da je ispod trafo-stanica, nakon čega je Batić zahtevao da se ona otvori, a kako tvrdi, ispostavilo se da je reč o tajnom ulazu koji je besprekorno održavan.

"Iz tog ulaza su izašle ubice gardista i verovatno su se na taj ulaz vratili nazad. Reči stradalog Dražena Milovanovića 'iznutra, iznutra', koje je uputio starijem vodniku koji ga je pitao odakle je pucano, pokazuju da je to učinjeno iz tajnog ulaza u Topčideru", rekao je Savić.

On je pozvao zaposlene u Karašu koji su, kako tvrdi, radili na održavanju tajnog ulaza, da "prekinu zavet ćutanja" i kažu šta znaju, a ukoliko je reč o vojnoj tajni, da se skine oznaka tajnosti. Pravni zastupnici će, kako je dodao, podneti zahtev Tužilaštvu da budu saslušani zaposleni u Karašu koji su održavali tajni ulaz, a najavio je i mogućnost ponovnog obraćanja Ustavnom sudu Srbije i Evropskom sudu za ljudska prava u Strazburu.
Jedan od pranih zastupnika porodica Olgica Batić kritikovala je što niko od visokih državnih funkcionera u poslednjih 10 godina nije primio očeve gardista, a rekla je da je zahtev da budu primljeni još prošle godine poslat ministru pravde Nikoli Selakoviću i tada prvom potpredsedniku vlade, a danas premijeru Aleksandru Vučiću. Govoreći o slučaju, ona je podsetila da je ove godine, na osnovu zamolnice, Ratko Mladić salušan u Hagu od strane holandskog istražnog sudije, a u vezi sa smrću dojice gardista.

"Način i formulacija pitanja nisu dali bolje odgovore na pitanja koja ne bi postavio verovatno ni brucoš Pravnog fakulteta", navela je Batićeva, koja je dodala da je Mladić naveo neka imena, ali i negirao svoju umešanost.

Pravni zastupnici će, kako je dodala, tražiti da ljudi koje je Mladić pomenuo, a o čijim imenima nije želela da govori, budu saslušani.
Ona je ocenila i da se "niko nije udostojio da se odmakne u predmetu", zbog čega se postavlja pitanje da li je reč o selektivnosti pravde od koje su izuzete porodice Jakovljević i Milovanović. Batićeva je, takođe, rekla da je "sramno što neki ljudi i posle 10 godina pominju da je reč o samoubistvu gardista", a na pitanje kod koga je predmet, rekla je da on stoji kod zamenika višeg javnog tužioca. Janko Jakovljević, otac stradalog Dragana, ocenio je da aktuelna vlast jako malo misli o porodicama ubijenih gardista, te da tužilaštvo "još tapka u mestu". On je izrazio bojazan da ne dođe do toga da predmet zastari, a rekao je i da tužilaštvo "punih 10 godina mlati praznu slamu". Majka pokojnog Dražena Milovanovića, Biljana, navela je da "niko ništa ne preduzima - ni vojska, ni država", kako bi se rastvetlila smrt dvojice gardista, a dodala je i da "zna da ih je vojska ubila". Obeležavanju decenije od ubistva bile su i Žene u crnom koje su položile venac i nosile transparent "Nikada nećemo zaboraviti zločinu u Topčideru".

Jakovljević i Milovanović su poginuli 5. oktobra 2004. godine, tokom služenja vojnog roka. Prvi izveštaj vojnog suda naveo je da se radi o ubistvu i samoubistvu, da bi kasnije nezavnisna komisija utvrdila da je neko treći ubio obojicu, što su kasnije potvrdili i forenzičari FBI.

 
]]>
Wed, 15 Oct 2014 15:16:51 +0100 http://www.rex.b92.net/sr/U_fokusu/story/5429/Nova+saznanja+o+ubistvu+gardista
Pogledajte snimak napada na zgradu B92 http://www.rex.b92.net/sr/U_fokusu/story/5420/Pogledajte+snimak+napada+na+zgradu+B92.html Odmah po završetku Parade ponosa, na drugom kraju grada, ispred zgrade B92 dogodio se incident. Grupa od oko 30 huligana napala je zgradu B92 i policiju koja je obezbeđivala prostor u Bulevaru Zorana Ðinđića. Dva policajca su povređena u napadu.

http://www.b92.net/video/vesti.php?yyyy=2014&mm=09&dd=28&nav_id=905162
]]>
Tue, 30 Sep 2014 16:28:30 +0100 http://www.rex.b92.net/sr/U_fokusu/story/5420/Pogledajte+snimak+napada+na+zgradu+B92
Egzodus na sjeveru Sirije: u 24 sata preko 60,000 sirijskih Kurda pred ISIL-om pobjeglo u Tursku http://www.rex.b92.net/sr/U_fokusu/story/5417/Egzodus+na+sjeveru+Sirije%3A+u+24+sata+preko+60%2C000+sirijskih+Kurda+pred+ISIL-om+pobjeglo+u+Tursku.html Otprilike 60 tisuća izbjeglica iz Sirije prešlo je tursku granicu u posljednja 24 sata, javio je zamjenik turskog premijera, Numan Kurtulmus.


Militanti Islamske države zauzeli su nekoliko desetaka naselja u blizini granice i približili se pograničnom gradu Kobani što je izazvalo egzodus prestrašenih stanovnika.

Kurdski zapovjednik rekao je za Reuters kako su militanti došli petnaestak kilometara nadomak grada. Turska je otvorila dio granice uz to područje i propustila civile koji su napustili domove pred neizbježnim napadom.

Kobani se nalazi na strateško važnoj lokaciji koja blokira militantima povezivanje s osvojenim područjima na sjeveru Sirije. Lokalni kurdski borci čekaju obećanu akciju američkih zračnih snaga na području Sirije kako bi se zaustavilo napredovanje militanata, ali ostaje nejasno kada će i gdje zračni udari biti izvršeni.

"Uništili su svako mjesto u koje su došli, vidjeli smo što su napravili u Iraku pa smo pobjegli", rekao je Isa Lokman, 34 godišnji poljoprivrednik.

Zamjenik turskog premijera Numan Kurtulmus procijenio je da je kroz 30 kilometara širok prolaz, koji su graničari otvorili kako bi propustili izbjeglice, prošlo otprilike 60 tisuća ljudi, a očekuje se dolazak još jednog velikog vala izbjeglica.

"Borio bi se do posljednje kapi krvi, ali morao sam pomoći ženama i djeci. Prijateljske države poput Rusije, SAD-a i Turske nam moraju pomoći. Moraju ih bombardirati, sve što militanti znaju je ubijanje, nemaju oni nikakve veze s islamom", rekao je novinarima Reutersa Mustafa Saleh, 30 godišnji zaposlenik vodoindustrije.

Kurdske snage na terenu, koje se teško naoružanim neprijateljima suprotstavljaju lakim naoružanjem, uspjele su evakuirati otprilike stotinu sela prije napredovanja militanata IS-a.

U selima koja okružuju grad Kobani Sirijski opservatorij za ljudska prava dokumentirao je pokolj jedanaestero kurdskih civila od kojih su neki bili djeca. Broj nedokumentiranih slučajeva daleko je veći.

"U petak kasno popodne otprilike 300 kurdskih boraca zaputilo se iz Turske, gdje su dopratili žene i djecu, prema sirijskom teritoriju kako bi pomogli boriti se protiv IS-a. Ne zna se kojoj točno skupini pripadaju", rekao je Rami Abdulrahman, upravitelj Sirijskog opservatorija za ljudska prava.

"Militanti IS-a ubijaju sve civile na koje naiđu, a mogu se vidjeti tisuće izbjeglica koje čekaju ulazak u Tursku, javio je putem telefona iz sjevernog predgrađa Kobanija upravitelj lokalne radio postaje Arta FM i dodao kako "Militanti ubijaju sve Kurde bez pitanja, što je stvorilo stanje užasa, ljudi će rađe pobjeći s nekoliko vrećica u rukama, nego ostati i riskirati život."

Orhan Sansal, gradonačelnik turskog grada Suruca, koji je primio većinu izbjeglica, opisao je situaciju kao kaotičnu.

"Pomoć stiže, ali imamo problema sa smještajem. Neki ljudi su odsjeli kod rodbine, drugi u halama, džamijama i općinskim zgradama", rekao je Sansal.

Zapovjednik kurdskih snaga koje brane Kobani, Esmatal-Sheikh, rekao je da se "Sukobi odvijaju sjeverno i istočno od grada. Militanti IS-a koji se koriste raketnim bacačima, artiljerijom, tenkovima i oklopnim vozilima, napreduju prema Kobaniju te se sada nalaze na 15 kilometara od grada.

Vođa iračkih Kurda, Masaoud Barzani, pozvao je međunarodnu zajednicu na intervenciju kako bi se spasio Kobani. "Mora ih se udariti jako i uništiti gdje god da se nalaze."

Kurdistanska radnička stranka, od zapadnih zemalja obilježena kao teroristička organizacija, poziva mlade ljude sa područja Turske da se priključe borbi protiv IS-a. Radio postaja iz Kobanija na kurdskom jeziku je objavila poziv na oružje zapovjednika Kurdske radničke stranke Murata Karayilana.

]]>
Mon, 29 Sep 2014 13:50:37 +0100 http://www.rex.b92.net/sr/U_fokusu/story/5417/Egzodus+na+sjeveru+Sirije%3A+u+24+sata+preko+60%2C000+sirijskih+Kurda+pred+ISIL-om+pobjeglo+u+Tursku
Ovo je formula za smanjenje penzija http://www.rex.b92.net/sr/U_fokusu/story/5403/Ovo+je+formula+za+smanjenje+penzija.html Beograd -- Smanjivanje plata i penzija samo je jedna od deset mera štednje, rekao je za "Blic" ministar finansija Dušan Vujović.

 

"Sprovešćemo odmah svih deset mera i računamo da ćemo njima, uz ozbiljan plan za povećanje prihoda, već u 2015. godini uspeti da smanjimo budžetski deficit za oko 728 miliona evra na godišnjem nivou, a u 2016. godini za preko milijardu evra", istakao je Vujović.

Vujović dalje navodi da će umanjenje zarada svih čiji je poslodavac država, kao i penzija većih od 25.000 dinara, najviše u masi uticati da lagano zaustavljamo trend rasta budžetskog deficita koji postoji prethodnih godina.

U paketu mera štednje biće i odluka o zamrzavanju plata u javnom sektoru i penzija, do daljeg, rekao je Vujović.

Prema njegovim rečima, penzije će biti smanjivane prema sledećoj formuli: "Kada se od neto iznosa odbije 25.000 dinara koji ne podležu umanjenju, razlika do punog iznosa množi se sa 0,22 i tako dobija tačan iznos umanjenja".

On je naveo primer - ako je penzija 35.000 dinara, odbije se 25.000 dinara, dok se preostalih 10.000 dinara pomnoži sa 0,22 odsto i u tom slučaju umanjenje iznosi 2.200, a penzija koju će taj penzioner dobijati, iznosi 32.800 dinara.

Plate u kompletnom javnom sektoru, uključujući tu i javna preduzeća, razne agencije, regulatorna tela, fondove, zavode, umanjiće se po drugačijoj metodologiji.

"Umanjivaće se za 10 odsto sve plate preko 25.000 dinara", rekao je Vujović.

Prema trenutno aktuelnom planu, kaže ministar, plate preko 100.000 biće umanjene za 15-16 odsto, iako postoji ideja da za veće plate umanjenje bude u većem procentu, odnosno 20 ili 25 odsto. Vujović dodaje da takva odluka još nije doneta.

Po njemu, zamrzavanje plata i penzija nije oročeno.

"Sada ne možemo da oročimo do kada će važiti odluka o zamrzavanju plata i penzija, ali će ona ostati na snazi onoliko dugo koliko imamo rastući trend budžetskog deficita i javnog duga", ocenio je Vujović.

Ostaje, kako je rekao ministar, na snazi i mera zabrane novog zapošljavanja u javnom sektoru, a koja se primenjuje od početka ove godine.

Ozbiljnije uštede očekuju se i od refinansiranja aktuelnih, manje povoljnih kredita za koje se Srbija zadužila, istakao je Vujović.

"Mislim da na ovaj način mogu da se smanje troškovi države za čak dve milijarde", rekao je Vujović i dodao da, iako sa tim nije saglasan MMF, on ovo vidi kao izuzetno sigurnu, takozvanu tvrdu meru.

Vlada računa i na ozbiljne uštede u sektoru javnih nabavki kod javnih preduzeća, navodi Vujović.

"Cilj nam je da taj postupak bude jeftiniji i za te forme i za budžet, odnosno da i domaće firme imaju priliku da pod istim uslovima konkurišu na javnim nabavkama kao strane", istakao je Vujović.

Vujović je rekao da je plan da se ozbiljnije smanje i razni materijalni troškovi ministarstava i svih ostalih budžetskih korisnika.

Osim mera ušteda, plan Vlade zasnovan je i na ozbiljnijem prilivu budžetskih prihoda, rekao je Vujović.

"Umesto povećanja poreza, u cilju povećanja poreskih prihoda, povećahemo obim naplate. Ako sve firme koje danas rade u sivoj zoni nateramo da se prijave, manje će trebati ušteda na drugoj strani", rekao je Vujović.

Budžet je likvidan, ali je potrebno reagovati što pre, naglasio je Vujović.

Oni koji imaju velike zemljišne posede više neće moći da računaju na subvencije države, rekao je Vujović i dodao u vezi toga neće biti kompromisa.

"Nema više oblasti u kojoj ćemo davati subvencije od kojih nemamo efekte. To se ne odnosi samo na ove dotacije koje su očigledno zaostale još iz vremena socijalizma, kada smo možda morali da uvozimo žitarice i ostale kulture. Sada ih imamo dovoljno za izvoz", rekao je Vujović.

"Zašto bi država davala 20.000 - 30.000 evra nekom ko proizvodi za tržište", kaže ministar.

"Planiramo da u potpunosti promenimo odnos prema subvencijama", naglasio je Vujović.

Ministar kaže da "ćemo gledati malo" kako to rade u EU, pošto smo ušli u proces evrointegracija.

"Pametnije je dati podsticaj onom ko ima malo zemlje, ali je spreman da zaposli još nekog na svom posedu", smatra Vujović.

Vujović je najavio da će detalji tih mera biti poznati ovih dana, piše današnji "Blic".

Trošimo mnogo u odnosu na BDP

Vujović izjavio jeda nešto preko milion penzionera neće biti obuhvaćeno merama stednje, odnosno snižavanjem penzija i upozorio da se rashodi budžeta moraju smanjiti, jer trošimo mnogo u odnosu na bruto društveni proizvod (BDP).

Vujović je naveo da javna potrošnja iznosi oko 45 odsto BDP-a i penjaće se do 49 odsto u narednim godinama.

"To mogu da priušte samo najrazvijenije zemlje, to još nismo mi. To je previsok nivo i neke troškove moramo da smanjimo", rekao je Vujović za televiziju Prva.

Vujović je rekao da je ovo što danas pokušava da uradi vlada rezultat niza dogadjaja u dalekoj i skoroj prošlosti, a medju brojnim nerešenim problemima su preduzeća u restrukturiranju.

Govoreći o interesovanju za privatizaciju 502 društvena preduzeća, za šta je javni poziv objavljen 5. avgusta, Vujović je naveo da je do sada stiglo više od 1.700 ponuda, ocenjujući da nisu sve one idealne, ali postoji veći odziv nego što se očekivalo i šansa da neki giganti, koji su na kolenima, nadju kupca.

Kada je reč o javnom dugu, Vujović je primetio da su u Srbiji uspostavljeni trendovi koji ne mogu beskonačno da se nastave, podsećajući da je kumulativno učešće duga u BDP raslo sa sa 20, na 64, pa na 75 odsto BDP-a.

Na rast javnog duga veliki uticaj su imale državne garancije javnim preduzećima, za koje niko nije pretpostavljao da će biti naplaćene, a njihova naplata je sa zadrškom počela da utiče na budžet, objasnio je Vujović.

]]>
Mon, 22 Sep 2014 13:00:17 +0100 http://www.rex.b92.net/sr/U_fokusu/story/5403/Ovo+je+formula+za+smanjenje+penzija
Država priznala odgovornost za mučenje Bošnjaka u logorima u Srbiji http://www.rex.b92.net/sr/U_fokusu/story/5388/Dr%C5%BEava+priznala+odgovornost+za+mu%C4%8Denje+Bo%C5%A1njaka+u+logorima+u+Srbiji.html U Srbiji je prvi put doneta presuda za torturu u nekom od logora na njenoj teritoriji u vreme ratova devedesetih godina.
Mesto na kojem je bio logor Šljivovica
Mesto na kojem je bio logor Šljivovica

USrbiji je prvi put doneta presuda za torturu u nekom od logora na njenoj teritoriji u vreme ratova devedesetih godina. Reč je o presudi po prijavi Fonda za humanitarno pravo u kome je utvrdjena odgovornost države za mučenja dvojice Bošnjaka -Enesa Bogilovića i Mušana Džeba koji su 1995. godine, nakon genocida u Srebrenici i napada Vojske Republike Srpske na dugu enklavu, Žepu, preplivali Drinu i predali se Vojsci Jugoslavije. Nakon toga, 800 Bošnjaka zatvoreno je u logorima Šljivovica i Mitrovo Polje.

Apelacioni sud u Beogradu pravosnažno je utvrdio odgovornost Republike Srbije za torturu i nečovečno postupanje pripadnika MUP-a i naložio da se Enesu Bogiloviću i Mušanu Džebi isplati ukupna odšteta u iznosu od 600 hiljada dinara, što je nešto više od po dve i po hiljade evra. Mi smo pozvali Enesa Bogilovića kojem još nije uručena presuda.

“To je malo, to je užasno, eto šta kažem. Prema onome što smo mi otpatili, što smo podnijeli. Kakvi smo mi izašli prije 18 godina, to je bio užas.. Zadovoljan nisam, a moram prihvatiti ono što je odredjeno. Ja ipak poštujem sud... Moj je život na izmaku, da bih se ja gonio... tu nema pomoći, vidim. Tolike godine se mi sudimo, eto tako,” kaže 74-godišnji bivši logoraš, a od 1997. godine, invalidski penzioner u BIH. “Od kako sam izašao iz logora, a imao sam 58 kilograma, lečio sam se po psihijatrijama, malo sam bolje ali sam i dalje na terapijama. Pa mi je pukao čir, operisan sam 1999. godine tri puta, pa mi je opet pukao čir 2001. godine, pa sam infarkt doživeo pre tri godine, ugradjivani su mi stentovi... tako da sam u kući....pravi invalid. A do tada nisam bio nikakav invlalid, jer sam radio kao šumar.“

Šta se dogadjalo Enesu koji je šest meseci bio logoraš u Srbiji?

“Na meni su cigare gašene, gospodjo... Ja imam ožiljke, sudski lekar ih je gledao, tučen sam cipelama, pendrecima, nema čime nisam tučen... Eto, tako”, vidno potresen seća se svog šestomesečnog zatočeništva ovaj logoraš.

Sandra OrlovićSandra Orlović

Sandra Orlović iz Fonda za humanitarno pravo kaže da je Fond pokrenuo postupak za 21-og od ukupno 800 logoraša u ta dva logora u Srbiji. Samo te dve presude su za sada pravosnažne.

“Podsetiću vas, Tužilaštvo za ratne zločine je svojevremeno odbacilo krivičnu prijavu Fonda za humanitarno pravo sa obrazloženjem da ne postoje dokazi i informacije koji bi potvrdili navode krivične prijave Fonda. Pri tome, Tužilaštvo nije saslušalo ni jednog jedinog logoraša, a predložili smo saslušanje 70 direktnih žrtava i svedoka onoga što se dešavalo u ovim logorima.”

Fond za humanitarno pravo je zadovoljan prvom presudom kojom se priznaje šta se dogadjalo iza logoraških žica na teritoriji Srbije koja i danas tvrdi da nije bila u ratu, ali nije odštetom koja je dodeljena žrtvama. Podseća na dva aršina koji se primenjuju:

“One su zaista neuporedivo niže u odnosu na odštete koje dobijaju, recimo, neki funkcioneri institucija Republike Srbije. Podsetiću na ogromne odštete koje su dobijali penzionisani vojni general Aco Tomić (šest miliona dinara za 100 dana provedenih u pritvoru u akciji Sablja) i Rade Bulatović (bivši direktor Bezbednosno-informativne agencije,  667.000 dinara  ) zbog nezakonitog pritvora nakon ubistva premijera Zorana Djindjića. Dakle, to su neuporedive stvari i tu se nazire logika: ako je nešto i utvrdjeno, da je neko pravo povredjeno, baš i ne moramo da puno opteretimo budžet RS.”

Bivši logoraš Enes Bogilović je naš razgovor, podsećanje na šestomesečno zatočeništvo koje ga je načinilo invalidom za celi život, i na 20-godišnje čekanje na pravdu, naglo prekinuo.

“Ja bih imao da pričam koliko hoćeš. Trebalo je da budem zaklan... i sve živo...uh...i molim vas, nemam snage više da pričam. Potresa me to i molim vas, nemojte me dalje ništa pitati...."


Branka Mihajlović

mihajlovicb@rferl.org

Novinarstvom se bavi od 1972. godine kada je diplomirala žurnalistiku na Fakultetu političkih nauka u Beogradu. Jedan je od osnivača Nezavisnog sindikata Radio-televizije Beograd, koji se protivio zloupotrebi profesije i upotrebi jezika mržnje u pripemi rata na teritoriji bivše Jugoslavije. Od 1995. do 2006. radi u Radiju Slobodna Evropa u Pragu kao novinar, od 2006. je dopisnik RSE u beogradskom birou.

]]>
Thu, 11 Sep 2014 12:40:06 +0100 http://www.rex.b92.net/sr/U_fokusu/story/5388/Dr%C5%BEava+priznala+odgovornost+za+mu%C4%8Denje+Bo%C5%A1njaka+u+logorima+u+Srbiji
FOREIGN AFFAIRS: KRIZA U UKRAJINI KRIVICA ZAPADA, A NE PUTINA http://www.rex.b92.net/sr/U_fokusu/story/5385/FOREIGN+AFFAIRS%3A+KRIZA+U+UKRAJINI+KRIVICA+ZAPADA%2C+A+NE+PUTINA.html U posljednjem broju Foreign Affairs, može se s iznenađenjem pročitati dugačak članak , što ga je potpisao John Mearsheimer, a daje analizu ukrajinske krize i opasnog konfrontiranja Zapada sa Rusijom – što opovrgava naraciju mainstream-a, koja je upravo sada dominantna na Zapadu.

Putin-Ukraine

U posljednjem broju Foreign Affairs, može se s iznenađenjem pročitati dugačak članak , što ga je potpisao John Mearsheimer, a daje analizu ukrajinske krize i opasnog konfrontiranja Zapada sa Rusijom – što opovrgava naraciju mainstream-a, koja je upravo sada dominantna na Zapadu.

piše Maria Grazia Bruzzone

John Mearsheimer: „Lideri Sjedinjenih Država i Evrope su pogriješili pokušavajući od Ukrajine načiniti tvrđavu Zapada u odnosu na Rusiju. Sada kad svi vide očite posljedice toga, još bi veća greška bila nastaviti tu pogrešnu i nelegitimnu politiku“-teza je autora, profesora Političkih Nauka na Univerzitetu u Chicagu.

Iznenađenje zavisi o činjenici da je to objavila Foreign Affairs kao najutjecajnija revija Concil of Foreign Relations, historijski organ think tank-a, osnovan u New Yorku godine 1921, u čijim se redovima od tada našlo na desetke Državnih sekretara, direktora CIA-e, bankara, advokata, profesora i slavnih ljudi iz medija: elita američkog establishmenta. Sa velkim brojem evropskih sljedbenika.

I naravno, članak se odmah našao na blogu poznatih Washington’s Blog e Zero Hedge i mnogih drugih blogova (es qui i e qui) sve do ukrajinskog sitea ( i to ukrajinske vlade) Kyjvposte te do The Vineyard of the Saker, višejezičnom otvoreno filoruskom blogu. Taj blog nema nikakvih iluzija što može značiti ovakvo gledište pred ponovnim dobijanjem prevage Neocon-a u američkoj administraciji, kako drže filo Rusi. No pogledajmo.

DOMINANTNA NARACIJA JE NEISTINITA

„Prema sudu koji prevladava na Zapadu, krizu u Ukrajini pripisuju gotovo u potpunosti ruskoj agresiji. Ruski predsjednik, tako rezoniraju, je anektirao Krim iz želje, koja je dugo vremena u njemu tinjala, da ponovo uskrsne Sovjetski Imperij i mogao bi nastaviti činiti to i sa ostatkom Ukrajine i sa ostalim zemljama Istočne Evrope. S tog gledišta zbacivanje Ukrajinca Janukoviča u mjesecu februaru 2014 predstavljalo je za Putina puki izgovor kako bi mogao narediti ruskim vojnim snagama, da se dokopaju jednog dijela Ukrajine“.- To je uvod u članak. „Ali takvo je mišljenje pogrešno“.

ODGOVORNOSTI: “Sjedinjene Države i njihovi evropski suradnici dijele veliki dio odgovornosti za tu krizu“. Duboki korijen krize predstavlja proširenje NATO pakta, a to je središnji element šire strategije, koja ide za otimanjem Ukrajine iz sfere uticaja Rusije i njenom integracijom u sferu uticaja Zapada“.

„Ekspanzija Evropske Unije na Istok i odlučan doprinos Zapada u pro-demokratskom pokretu u Ukrajini – započeta sa narančastim revolucijama godine 2004 – također predstavlja kritični elemenat. Od sredine devedesetih godina ruski su se lideri odlučno odupirali širenju NATO pakta i u zadnjim godinama (nakon što su Baltičke zemlje ušle u Evropsku Uniju) jasno su objavili i obznanili, kako neće gledati bez reagiranja na pretvaranje svog najvažnijeg strateškog susjeda u pravu pravcatu tvrđavu Zapada“.

Za Putina ilegalno rušenje proruskog predsjednika zemlje, legalno izabranog – što je on s punim pravom okrstio kao državni udar – značilo je da se prelila zadnja kap. Odgovorio je zauzimanjem Krima, poluotoka za koji je strahovao da će postati pomorska baza NATO-a i radio je na tome, da destabilizira Ukrajinu, kako bi je odvratio od namjere, da se priključi Zapadu.“

„Putinovi potezi ne bi smjeli nikoga iznenaditi. Na kraju krajeva Zapad je ušao u dvorište Rusije i zaprijetio je samom srcu ruskih strateških interesa, a to je točka o kojoj je Putin govorio s uzbuđenjem i enfazom mnogo puta. Elite Sjedinjenih Država i Evrope bile su iznenađene jedino zato što su prihvatile gledište, iz kojeg je bila potpuno izbačena međunarodna politika. Te su elite sklone uvjerenju, kako je logika realnosti beznačajna u dvadeset i prvom stoljeću .

SOCIJALNA INŽINJERIJA

“Ciljani instrument da se Kijev odvoji i otkine od Moskve predstavljao je neprekidan napor širenja zapadnih vrijednosti i promocija demokracije u Ukrajini i u ostalim post-sovjetskim zemljama, a u taj plan je najčešće ulazilo direktno financiranje izvjesnih ličnosti kao i izvjesnih organizacija.
Victoria Nuland, asistent američkog Državnog Sekretara za Evropske i za Euroazijske poslove godine 2013 procijenila je da su Sjedinjene Države investirale 5 milijardi američkih $ (dolara) od 1991 da bi pomagale Ukrajini, te da bi Ukrajina „imala budućnost kakvu zaslužuje“, podsjeća Mearsheimer. I navodi Fondaciju National Endowement for Democracy (NED), koju je američka vlada s tom zamišlju stvorila te je NED financirao 60 projekata za promoviranje „civilnog društva“ i za podržavanje opozicije poslije izborne pobjede Janukoviča.

„Kad su ruski leadersi vidjeli tu socijalnu inžinjeriju Zapada u Ukrajini uplašili su se da će njihova zemlja biti sljedeća na redu“ piše ovaj profesor i navodi jednu dvosmislenu rečenicu predsjednika NED-a, Carla Gershmana.

KAKO SE SVE DOGODIO. ULOGA WASHINGTONA

„Tri zapdne politike – proširenje NATO-pakta, ekspanzija Evropske Unije i promoviranje demokracije – dolile su benzin na vatru. Iskra je izbila u novembru 2013, kad je predsjednik Janukovič odbio ekonomski sporazum o kojem je pregovara o sa Evropskom Unijom i kad se odlučio za protuprijedlog: 15 milijardi $ (dolara) od Rusa.

Ta je odluka dovela do protuvladinih demonstracija, koje su jako narasle u sljedeća tri mjeseca. Evropski emisari su pohitali u Kijev, kako bi riješili krizu. Dana 21 februara vlada i opozicija (uz posredovanje Njemačke, Francuske i Poljske, prim prikazivača) su postigle dogovor, koji je dopuštao predsjedniku da ostane na svom mjestu sve do novih izbora. No taj dogovor je odbačen, a predsjednik je sljedećeg dana pobjegao u Rusiju. Nova vlada proklamirana u Kijevu bila je ( i još je uvijek) pro-Zapadna i anti-Ruska i to do srži kostiju i imala je 4 vrlo značajna člana, koji mogu sasvim legitimno nositi etiketu neofašista.

„Iako uplitanje Sjedinjenih Država nije još uvijek do kraja izišlo na vidjelo, jasno je da iza državnog udara stoji Washington. Nuland i republikanski senator John Mc Cain sudjeluju na tim demonstracijama i Geoffrey Pyatt, ruski ambasador u Ukrajini, nakon rušenja Janukoviča, javno je izjavio da je to bio „historijski dan“.

Kako se saznalo iz telefonskog razgovora, koji je uhvaćen, slušan i snimljen, Nulandova je zagovarala promjenu režima i htjela je da predsjednik vlade bude Ukrajinac Arsenij Jacenjuk, kako se i dogodilo (u istom telefonskom razgovoru Nulandova je poslala dođavola evropske lidere – F.ck Evropsku Uniju – koja se očito nije sasvim složila s njoim. To je verzija koja je kružila blogovima, po Underblogu qui, sa fotografijama na linkovima i na es qui).

„Prema tome nema mjesta čuđenju, ukoliko u Rusiji vjeruju da je Zapad bio umiješan u rušenje Janukoviča“.

REAGIRANJE PUTINA

„Putinovo reagiranje je lako shvatljivo“, piše profesor Mearsheimer, koji podsjeća na široke ravnice , što su ih prešle armije Napoleona, wilchelmovske carske Njemačke kao i nacističke Njemačke, kako bi ustvrdio da je Ukrajina uvijek imala ulogu tampon-države od ogromne strateške važnosti za Rusiju. „ Nijedan ruski lider do danas ne bi tolerirao, da se bilo koji vojni savez sa smrtnim neprijateljem Moskve usudi toliko proširiti, da obuhvati Ukrajinu. I nijedan ruski lider ne bi stajao skrštenih ruku, dok Zapad postavlja vladu, odlučnu da integrira Ukrajinu u interesnu sferu Zapada“.

„Washingtonu jasno to nije nimalo drag stav, ali morao bi shvatiti njegovu logiku. Geopolitika je tu na djelu u prvom redu: velesile su uvijek jako osjetljive na postojanje prijetnji iz bliskog susjedstva, koje predstavljaju direktnu opasnost njihovom teritoriju. Zamislite indignaciju Washintona, kad bi na primjer Kina sklopila moćan vojni savez i htjela u njega uključiti Kanadu i Meksiko.

„Ostavivši po strani logiku, ruski lideri su u mnogo prilika i u mnogo navrata kazali zapadnim sugovornicima, kako smatraju neprihvatljljivim širenje NATO-a na Gruziju i Ukrajinu.“

„ U jednom intervju iz 1998 George Kennan (najveći američki ekspert za Rusiju) bio je prorekao da će NATO ekspanzija izazvati krizu, nakon čega će oni, koji su predlagali širenje NATO pakta, izjaviti ‘uvijek smo vam govorili kakvi su Rusi’, onako kako danas pokazuiju prstom na Putina, kao na najvećeg krivca“.

POSTOJI IZLAZ IZ KRIZE: NEUTRALNA UKRAJINA

„Postoji rješenje za krizu u Ukrajini, iako on traži da Zapad misli na Ukrajinu na iz osnova potpuno nov i drugačiji način. Sjedinjene Države i njihovi saveznici morali bi napustiti svoje planove da uključe Ukrajinu među zapadne zemlje i morali bi da sebi postaviti za cilj da Ukrajina postane tampon-zemljom između NATO-a i Rusije, slično kako je to bila Austrija za vrijeme Hladnog rata. Zapadni lideri morali bi shvatiti da Ukrajina za Putina vrijedi jako mnogo te da oni tamo ne smiju podržavati anti-ruski režim. To još ne znači da bi sljedeća ukrajinska vlada morala biti pro-ruska i protivnica NATO-pakta. Upravo suprotno, cilj bi morala postati suverena Ukrajina, koja ne pripada ni ruskom ni zapadnom političkom polju“.

Da se postigne taj cilj Sjedinjene Države i njihovi saveznici morali bi se javno odreći širenja NATO pakta na Gruziju i Ukrajinu; morale bi se aktivirati oko stvaranja ekonomskog plana za spasavanje Ukrajine i to zajedno sa EU, MMF, Rusijom i Sjedinjenim Državama; morale bi jako ograničiti svoje napore u tako zvanoj socijalnoj inžinjeriji Ukrajine: dosta je bilo podrški sad ovoj sad onoj Narančastoj revoluciji. S druge strane Ukrajinu bi trebalo natjerati da uvažava prava manjina, u prvom redu građana, koji govore ruskim jezikom.

IZBOR, PRIJE NO ŠTO BUDE PREKASNO. „Sjedinjene Države i evropski saveznici moraju se odlučiti, moraju napraviti izbor. Mogu nastaviti sa sadašnjom politikom, koja dovodi do krajnjih granica neprijateljstvo s Rusijom, a istovremeno razara Ukrajinu – a to je sceneraij iz kojeg će neminovno svaki protagonist izaći kao gubitnik. Ili treba okrenuti mašine i voziti u drugom pravcu: raditi na tome da Ukrajina postane napredna, ali neutralna. A to je pristup u kojem bi oba protagonista na kraju postali pobjednici. (Autor preskače pogubne posljedice za Evropu, koje se već počinju osjećati i prešućuje stvarni rizik, da sukob Zapada i Rusije preraste u otvoreni rat, prim. prikazivača).

„Netko bi mogao primijetiti da je za mijenjanje politike sada prekasno i da bi to ozbiljno naškodilo vjerodostojnosti Sjedinjenih Država u svijetu. Sigurno, da bi se morala platiti cijena, ali cijena nastavljanja pogrešne politike biti će daleko viša. Na kraju druge bi države vjerojatno cijenile zemlju, koja uči iz vlastitih grešaka i na kraju izabire politiku, koja efikasno rješava problem.“Tako veli članak u reviji Foreign Affairs.

KAKVU TEŽINU MOŽE IMATI TAKAV POGLED NA KRIZU? The Seeker nije optimist. Objašnjava: „ Mearsheimer je glasnogovornik onih koji se mogu definirati kao’ stara garda’ (CFR-a .-Concil of Foreign Relations), a radi se o osobama koje su postepeno uklanjane u korist neo-con-zervativaca, a onda su se ponovo priključile Obami, da bi ih ovaj opet uklonio i zamijenio sa neo-con(zervaticima), kad su ovi vrlo vješto stavilu Obamu pod vlastitu kontrolu. Drugim riječima Mearsheimer govori za onaj dio establishmenta, koji je ostao poražen i ogorčen, iako je još uvijek i jak i utjecajan. Taj članak je možda probni balon (ballon d’essai) preostalog dijela „državnih dubina“ Sjedinjenih Država, kako bi ovaj iskušao, koje će reakcije takav članak izazvati“.

Vidjet ćemo. Ono što je jasno u ovom času jeste, da u američkoj administraciji ne postoji jedinstveno mišljenje, kako se to želi prikazati. I filo ruski site bi mogao biti u pravu, kad prstom ukazuje na sve jači utjecaj neo-con-zervativaca, koji imaju odlučnu riječ i u posljednjoj krizi na Bliskom Istoku, iz čega izlazi na vidjelo sve viće neslaganje u krucijalnim pitanjima, koja svakako ne postoji od jučer, ali to je dosad bila slabo poznato. O tome treba još govoriti i sljedećim prilikama.

Izvor: La Stampa

]]>
Fri, 5 Sep 2014 14:36:18 +0100 http://www.rex.b92.net/sr/U_fokusu/story/5385/FOREIGN+AFFAIRS%3A+KRIZA+U+UKRAJINI+KRIVICA+ZAPADA%2C+A+NE+PUTINA
"Nedopustivo rušenje kuće Baruh" http://www.rex.b92.net/sr/U_fokusu/story/5383/%22Nedopustivo+ru%C5%A1enje+ku%C4%87e+Baruh%22.html Beograd -- Predsednik Saveza jevrejskih opština Ruben Fuks rekao je da je rušenje kuće porodice Baruh iz 19. veka u centru Beogradu - nedopustivo.


Tanjug

Tanjug

On je naveo i da će tražiti objašnjenje za to kako je mogao da se sruši objekat koji je pod zaštitom države.

"Tražićemo objašnjenje za ovoj postupak, koji nije opravdan i nema realne osnove, i tražićemo da se ovakvi postupci ne ponavljaju, jer grad i ova država ostaju bez sećanja na svoju prošlost", rekao je Fuks.

U nedelju, 10. avgusta u Gospodar Jovanovoj ulici broj 47 srušena je kuća porodice Baruh kako bi investitor, kompanija GJ 47, izgradio poslovno-stambeni objekat od 1.690 kvadratnih metara. 

Fuks je istakao da je o rušenju kuće braće i sestara Baruh saznao iz medija i dodao da će dodatna objašnjena zahtevati od gradskog Zavoda za zaštitu spomenika i nadležnog Ministarstva kulutre

"Tražićemo objašnjenje kako se dopušta narušavanje zaštićene ambijentalne sredine, jer nije samo stvar, kako je to objasnio gradski Zavod za zaštitu spomenika, da nisu sve zgrade iste kategorije u ambijentalnom području. Ako je nešto ambijentalno područje, onda vi novom gradnjom narušavate izgled te ambijentalne celine, što mislim da nije logično i da nije opravdanje da se tu zida nešto moderno", dodao je Fuks.

Tanjug
Tanjug

 

Iz Zavoda za zaštitu spomenika potvrdili su da su dali saglasnost za izgradnju stambeno-poslovnog objekta na mestu gde se nalazila kuće porodice Baruh i u pisanom saopštenju naveli da "srušena zgrada nije imala status spomenika kulture, već je pripadala celini 'Stari Beograd' koja uživa taj status". 

Fuks je istakao da slučaj kuće porodice Baruh nije usamljen i da "imaju loša iskustva sa nedovoljnom zaštitom istorijski bitnih prostora"

On je naveo da je i na prostoru Topovske šupe u Beogradu, gde je bio logor smrti u Drugom svetskom ratu, dozvoljena gradnja stambeno-poslovnog objekta, čija realizacija još nije počela, kao i da je zabrinut za sudbinu Starog sajmišta

"Sada se najavljuje obnavljanje rada Komisije za Staro sajmište, videćemo gde će to da ide, nadamo se da će ići u konstruktivnom pravcu, jer smo zabrinuti, pošto prilikom prikazivanja modela 'Beograd na vodi', prikazana je i druga obala na kojoj Starog sajmišta više nema. Nadamo se da ono neće biti zbrisano i iskorišćeno u lukrativne svrhe", ocenio je Fuks. 

Na mestu gde se nalazila kuća braće i sestara Baruh, pored gomile šuta i dalje se nalazi bager, kao i radnici koji rade na raščišćavanju terena. 

Isidor (1910-1941), Bora (1911-1942) i Josif Baruh (1913-1941), sinovi iz ugledne porodice beogradskih Jevreja, poginuli su u Drugom svetskom ratu kao pripadnici Narodnooslobodilačkog pokreta, a njihove sestre Rašela i Berta streljane su u Banjičkom logoru. 

Isidor je narodni heroj, Bora je značajan slikar, a Josip je bio profesor filozofije.

Za rušenje odgovorna prethodna gradska vlast

Foto: Tanjug
Foto: Tanjug

 

Gradska uprava Beograda danas popodne je saopštila da je investitor koji je naložio rušenje kuće pordice Baruh dobio potrebne dozvole nadležnih institucija i preduzeća u periodu izmedju 2009. do 2013. godine. 

"Radi istinitog informisanja javnosti, ističemo da je Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda mere tehničke zaštite iz svoje nadležnosti za izgradnju stambeno poslovnog objekta doneo pre dve godine, precizno 7. juna 2012, a na dostavljenu projektnu dokumentaciju Zavod je izdao saglasnost još 21. juna 2013. godine, dakle za vreme prethodnog rukovodstva ove institucije", saopštava gradska uprava. 

Na sastanku nadležnih gradskih istitucija povodom rušenja objekta u Gospodar Jovanovoj ulici br. 47 koji je održan danas, utvrđeno je da Grad Beograd nema zakonskih mogućnosti da investitora spreči da nastavi gradnju niti mehanizam da primora investitora da objekat vrati u prvobitno stanje. 

"Nesporno je da je ovaj deo starog Beograda mnogo izgubio rušenjem pomenutog objekta, iako sam objekat nije bio spomenik kulture, ali se nalazio u okviru celine "Stari Beograd" koja uživa status dobra pod prethodnom zaštitom. Današnja gradska vlast je ovaj problem nasledila i učinićemo sve da se ovakvi propusti ne ponove", navodi se u saopštenju grada. 

Ovaj slučaj je, kako je istaknuto, dokaz haosa koji je sadašnjoj upravi grada Beograda ostavila bivša vlast.

Foto: Tanjug
Foto: Tanjug

 

Na sastanku je dogovoreno da stručni saradnici Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda u skladu sa svojim nadležnostima na predvidjenoj lokaciji obavljaju arheološko-konzervatorski nadžor. 

Zavod za zaštitu spomenika kulture posvećen je očuvanju i zaštiti spomenika kulture koji su pod njegovom nadležnošću, navodi se u saopštenju. 

"Ubuduće će se za sve objekte koji se nalaze u okviru prostorno kulturno istorijskih celina raditi detaljna analiza svakog pojedinačnog objekta sa posebnom pažnjom na one koji mogu biti oštećeni ili uništeni izgradnjom novih objekata"

Takodje, svi eventualni stručni problemi rešavaće se kroz debatu u okviru Stručnog saveta Zavoda i kroz saradnju sa drugim gradskim institucijama, što očigledno, kako piše, nije bilo slučaj u prethodnom periodu, čim je do ovakvog propusta došlo. 

Prema informacijama kojima raspolaže Zavod za zaštitu spomenika kulture, objekat je podignut početkom 20. veka. Zgrada je do 30tih godina bila vlasništvo Smiljke Marković, a od 1936. godine Živka Hajima Baruha, trgovačkog agenta iz Ciriha, a ne braće Baruh, kako su to objavili pojedini mediji.

]]>
Thu, 4 Sep 2014 10:36:01 +0100 http://www.rex.b92.net/sr/U_fokusu/story/5383/%22Nedopustivo+ru%C5%A1enje+ku%C4%87e+Baruh%22
Donetsk Artist who Mocked Ukraine Separatist Leader Igor Strelkov Kidnapped http://www.rex.b92.net/sr/U_fokusu/story/5378/Donetsk+Artist+who+Mocked+Ukraine+Separatist+Leader+Igor+Strelkov+Kidnapped.html Sergei Zakharov, author of the Murzilki art project, was abducted by unidentified men in uniforms carrying badges of the self-proclaimed Donetsk People's Republic (DNR).

An Ukrainian artist who portrayed a caricature of feared pro-Russian separatist leader Igor Girkin "Strelkov" on the walls of rebel-held Donetsk has been kidnapped in the eastern Ukrainian city, according to local reports.

Sergei Zakharov, author of the Murzilki art project, was abducted by unidentified men in uniforms carrying badges of the self-proclaimed Donetsk People's Republic (DNR). "He was taken to an unknown destination. We haven't been able to contact him. If anyone has any ideas about a possible release, please write to me in private," the spokesman of the group Sergei Mzurkiewicz said on his Facebook page.

Zakharov became widely known in Donetsk for his art installation mocking pro-Russian militants. In his first action, on 11 July, the artist placed a plywood cut shape of the character of the novel Heart of a Dog by Mikhail Bulgakov wearing a DNR uniform.

Another installation portrayed a caricature of pro-Russian commander Arsen Pavlov, who goes by the call sign Motorola, depicted as a devil during the recent wedding with his wife.

Arsen Pavlov, who goes by the call sign Motorola, at his wedding
Devil-like caricature of rebel commander Arsen Pavlov aka Motorola during his recent weedinghttp://mirror22.graniru.info/

Pictures of the wedding, which included the self-proclaimed governor of Donetsk, Pavel Gubarev, went viral in July and featured Motorola dressed in battle uniform sporting a broken arm. But it is the third installation that might have caused Zakharov trouble.

On the wall of the Komsomolets cinema in Donetsk, the artist attached a caricature of Igor Strelkov with a revolver to his head and the caption "Just do it!"

The brother of the artist Andrei Zakharov said the kidnapping took place overnight. According to a neighbour's account:

Pro-Russian separatist military commander Igor Strelkov
Pro-Russian separatist military commander Igor StrelkovReuters

"Four armed men with the DNR identification marks were taking Sergei out of the house. They were also carrying his laptop and a box - most likely it was a box with flyers for future actions. The neighbour asked them why are taking him and to where, but the terrorists claimed they were a rapid response team, and didn't know the details. They were told to get him - and that's what they're doing. "

Strelkov is a veteran of both the Soviet andRussian armies and has been described as a covert agent of Russia's GRU military intelligence.

He has declared himself Minister of Defence of the self-proclaimed Donetsk People's Republic and was charged by Ukraine authorities with terrorism for acts during the current conflict. The commander has been called "one of the most powerful separatist figures in eastern Ukraine" and is a suspect for the downing of the Malaysian Airlines MH17.

An IBTimes UK investigation showed that the charismatic Russian separatist leader was involved in the bloody Bosnian war of the early 1990s.

]]>
Wed, 13 Aug 2014 11:19:27 +0100 http://www.rex.b92.net/sr/U_fokusu/story/5378/Donetsk+Artist+who+Mocked+Ukraine+Separatist+Leader+Igor+Strelkov+Kidnapped
GIDEON LEVY: Zbog stavova o Palestini ulicama Tel Aviva danas hodam s tjelohraniteljem http://www.rex.b92.net/sr/U_fokusu/story/5375/GIDEON+LEVY%3A+Zbog+stavova+o+Palestini+ulicama+Tel+Aviva+danas+hodam+s+tjelohraniteljem.html Za jedne je heroj, za druge propagandist Hamasa.


GIDEON LEVY ZA LUPIGU: Zbog stavova o Palestini ulicama Tel Aviva danas hodam s tjelohraniteljem
Za jedne je heroj, za druge propagandist Hamasa. Sebe pak opisuje kao patriotu čija je skromna dužnost izbjeći situaciju u kojoj bi Izraelci mogli reći "Nismo znali". Ulicama Tel Aviva kreće se u društvu tjelohranitelja, koji ga brane od agresivnih građana, a njima poručuje da je "Izrael nasilna i opasna zemlja koja ignorira međunarodno pravo". Gideon Levy je 61-godišnji novinar izraelskog dnevnog lista Haaretz i čovjek čija je prošlotjedna kolumna oštrinom i preciznošću skrenula pozornost na stradanja u Gazi od tisuća tona izraelskih bombi. Unatoč obavezama rado je pristao na razgovor za Lupigu, a Gazu danas usporedit će sa Sarajevom tijekom opsade.

Razgovarao: Mladen Barbarić/Lupiga.Com

Tijekom rata u Bosni bili ste u Sarajevu dok je taj grad bio pod opsadom. Možete li naći sličnosti između Gaze i Sarajeva?

- Sjećanja na Sarajevo jedna su od najjačih koje pamtim. Tamo sam vidio stvari koje, dok sam živ, neću zaboraviti i u ovom trenutku Gazu je lako usporediti sa Sarajevom. Kako onda nije postojao izlaz iz Sarajeva ni danas nema izlaza iz Gaze. Ne postoji način da se ti civili sklone.  Sjećam se pretrčavanja od ugla do ugla pod okom snajpera. Ono što je u Gazi drugačije jest način na koji se tamo vodi rat. Oružja koja koristi Izrael mnogo su destruktivnija i sofisticiranija. Priroda rata je drugačija, no vjerujem da su osjećaji i sjećanja koja danas sa sobom nose Sarajlije ono što osjećaju i oni koji se danas nalaze u Gazi.

Možete li nam pojasniti pod kojim uvjetima ljudi u Gazi žive kada su "dobra" vremena, kada bombe ne padaju?

- Prije svega, nitko od 1,8 milijuna ljudi koji žive u Gazi iz tog pojasa ne može izaći, a riječ je o vrlo malom području. Jednom od najgušće naseljenih na Zemlji. Oni posljednjih sedam godina, koliko traje opsada, ne mogu otići, a neki od tamo nisu izašli 20 godina. I kada tamo nije ratno stanje kao što je to trenutno, to je područje koje stalno doživljava nestašice energije, vode... Sva se ekonomija bazira na krijumčarenju robe kroz tunele što stvara ogromnu korupciju. Znate i iz vašeg iskustva da to proizvodi mali broj ljudi koji se bogati na krijumčarenju dok su ostali neizmjerno siromašni. Nezaposlenost je na 30, 50 ili više posto. Mladi ljudi koji su možda i studirali na lokalnim sveučilištima nemaju što raditi. Isto je i sa zdravstvenom zaštitom koja je iznimno limitirana i birokratizirana. To je grozan način života na psihičkoj i fizičkoj razini gdje se praktički živi u velikom kavezu.

Gideon Levy
Levy u vrijeme kada se među ljudima mogao kretati slobodno (FOTO: Hanay)

Je li moguće da su ljudi koji se bave krijumčarenjem ujedno i povezani s političkim strankama u Palestini te da na neki način podržavaju ovu situaciju jer na tome zarađuju?

- Svi su krijumčari na ovaj ili onaj način povezani s Hamasovom vladom. No, od promjene vlade u Egiptu svi su tuneli prema toj zemlji zatvoreni te je krijumčarenje postalo puno teže. S druge strane, Izrael izvozi jako puno u Gazu i riječ je o legalnoj trgovini. Zbog toga i Izrael zarađuje od svega jako puno jer je riječ o velikom tržištu koje u potpunosti ovisi o izraelskoj proizvodnji. Postoji dosta ljudi koji misle da se radi upravo o tome. No, ja se s tim ne bih složio. Bilo bi to precinično. Svakako postoje ljudi koji na tome zarađuju, no to je tek nusproizvod sukoba.

Kako vidite situaciju u ovom trenutku i što mislite kako će se dalje razvijati?

- Rekao bih da je vrlo loše i u ovom trenutku ne vidim tome kraja. Sigurno da će završiti, ali ne postoji dovoljno međunarodnog pritiska da se to zaustavi u ovom trenutku. Prije nekoliko dana SAD je dao određene signale međutim to ni u kom slučaju nije dovoljno. Moglo bi potrajati još nekoliko dana, ali moglo bi se i dodatno zakomplicirati. U nekim mojim najluđim snovima ovaj bi rat završio tako da se završi opsada Gaze uz međunarodnu kontrolu koja bi Gazi napokon omogućila da se otvori svijetu. Da osposobi luku kako bi se mogla izvoziti i uvoziti roba. To je nekakva moja kratkoročna želja.

ŠTO ŽELI IZRAEL: Pravi cilj je ne postići mir

Dugoročno, postoje dva rješenja. Prvo je rješenje s dvije države. Palestinska država na Zapadnoj obali i Pojasu Gaze uz Izraelsku državu. Bojim se da smo priliku za to propustili jer danas više od pola milijuna izraelskih naseljenika živi na području Zapadne obale i ne vidim tko ih od tamo može maknuti. Ukoliko smo izgubili tu priliku, preostaje nam samo jedno rješenje. Jedinstvena demokratska država na čitavom području u kojoj bi zajedno živjeli Židovi i Palestinci. Trenutno se čini nemogućom, no ne vidim druge alternative. Takvo bi rješenje iziskivalo jako puno vremena i mnogo napora da se prebrode dosadašnji sukobi, ali ne vidim drugog rješenja.

Jeste li optimist?

- Nisam ni najmanje.

Kakva je situacija s Arapima koji žive u Izraelu, imaju li ista prava kao i Židovi?

- Postoje dvije vrste problema. Palestinci koji žive na okupiranim područjima i nemaju nikakva građanska prava te Arapi koji žive u Izraelu i koji imaju sva građanska prava, no grozno su diskriminirani prije svega s ekonomskog gledišta. No, teoretski imaju građanska prava, izraelsku putovnicu, glasaju na izborima, bivaju birani u parlament. Ipak, riječ je samo o Arapima koji su u Izraelu živjeli prije 1967. godine i Šestodnevnog rata.

Palestina
"Gaza je danas kao Sarajevo pod opsadom, samo je izraelsko oružje sofisticiranije i destruktivnije" 
(FOTO: Facebook/PalestineTv) 

Kako država Izrael i Židovi, doživljavaju Arape koji žive među njima? Smatraju li ih lojalnim građanima ili su ipak diskriminirani?

- Riječ je o petini stanovnika Izraela i oni su u vrlo osjetljivoj poziciji. Sve je više napada i odnosi između njih i Židova svakim danom su gori. Sve više je tenzija i one se svakodnevno povećavaju, no to je još uvijek neusporedivo s onim što proživljavaju građani Gaze. 

Tijekom ovdašnjeg rata imali smo novinare koji su otvoreno pisali o zločinima hrvatske strane u ratu. Država se sustavno trudila da ih ušutka koristeći se raznim metodama. U neku ruku Vi radite istu stvar u Izraelu, kako se vlast odnosi prema Vama? Osjećate li ikakav pritisak od strane države?

- Apsolutno nikakav pritisak od države, Vlade, vojske... ne postoji. Imam potpunu slobodu u izražavanju svojih stavova. Međutim, bilo bi posve pogrešno reći da pritisak ne postoji. Riječ je o pritisku društva koje je iznimno agresivno i neprijateljski raspoloženo.

Kako se to odražava na Vaš život, rad...?

- Mislim da situaciju najbolje odražava činjenica što trenutno po ulicama Tel Aviva šetam s tjelohraniteljem. Svakog dana dobivam prijetnje na e-mail. Ipak, mnogo gore od otvaranja e-maila jest proći ulicom gdje me neprestano zasipaju uvredama.

Kažete da se ne bojite Vlade, znači li to da će, ukoliko se otkrije tko Vam prijeti, državni aparat odraditi svoj posao i procesuirati takve prijetnje?

- Moram priznati da nikada nisam testirao državu na taj način, pa ne mogu ni odgovoriti. Jednom sam samo prijavio prijetnje. No, nemam nikakve sumnje da bi, ukoliko se pojave dokazi, pravosuđe odradilo svoj dio posla te bi ti ljudi i dobili zasluženu kaznu. To ne znači da se ne bojim tih prijetnji. Naravno da se bojim.

Na koji način to utječe na Vaš život, odnosno predanost da i dalje pišete o načinu na koji Izrael tretira okupirana područja i Arape općenito?

- To ni u kojem slučaju ne utječe na ono o čemu pišem i kako to radim. Kada dobijem nekakvu konkretnu prijetnju koja nije jedna od onih svakodnevnih, malo sam oprezniji pri izlasku na ulicu. Kako rekoh, nerijetko izlazim s tjelohraniteljima kako je i sada slučaj.

Oni su Vam dodijeljeni od strane policije?

- Ne, nikako, plaćaju ih moja novine.

Imate iznimno dobrog poslodavca, moram priznati.

- To je uistinu točno. Imam potpunu podršku od novina u kojima radim.

Gideon Levy
"Ovdje desetljećima živimo u sistematskom ispiranju mozga" (FOTO: privatni album)

Da se na trenutak vratimo na državu Izrael. Rekli ste kako se države ne bojite. S jedne strane ta država čini sve da zagorča život Palestincima, a s druge strane omogućava Vam da pišete o tom sukobu u punoj slobodi štiteći Vas pri tome od prijetnji iz mase. To pak dovodi do zaključka kako se radi o društvu s visokim demokratskim standardom, barem kada je riječ o jednoj vrsti ljudi - Židovima. Kako se onda događa da ljudi koji odrastaju u društvu naviknutom na takvu razinu slobode pronose svu tu netoleranciju, rasizam, brutalnost i sve ono najgore u čovjeku  Palestincima?

- Morate shvatiti da ovdje desetljećima živimo u sistematskom ispiranju mozga u čemu mediji igraju ogromnu ulogu. Barem kada je riječ o širenju straha i mržnje prema Palestincima. Također, Druga intifada bila je iznimno okrutna. Ovo je društvo prepuno tenzije, straha i moram to naglasiti, prije svega je to utjecaj ispiranja mozga.

U ratovima na našim prostorima mediji su također odigrali presudnu propagandu ulogu, no tu je riječ bila uglavnom o državnim medijima bez obzira o kojoj se strani radilo. Dakle o medijima pod izravnom kontrolom Vladâ, u Izraelu riječ nije o takvim medijima...

- Da, ovdje glavnu riječ vode, kako ih se voli zvati, komercijalni, privatni, slobodni mediji koji zarađuju na tome.

Može li se onda reći da država nije dio toga ukoliko medije koristi na taj način?

- Zasigurno jeste dio toga. No Vlada ne diktira medijima kako da izvještavaju, što da izvještavaju ili na koji način da to rade. Mediji su slobodni da rade što hoće. No, priroda je stvari takva da, bivajući komercijalnima, mediji žele odgovoriti tom nacionalnom osjećaju. Kreiraju određenu atmosferu u kojoj se Palestinci sistematski dehumaniziraju jer to je ono što se prodaje. To je ono što ljudi žele čuti na televiziji. Riječ je o procesu koji traje desetljećima, a ovo što se događa samo je proizvod toga.

Ponašanje medija vođeno je dakle logikom profita te se, promatrano iz perspektive slobodnog tržišta, radi i o logičnom slijedu stvari. Kako Vi gledate na to, da li je riječ o problemu kapitalizma, medija, ljudi koji u njima rade...?

- Da usporedim sa nekadašnjim komunističkim zemljama... Sustav ovdje puno manje zadire u slobode, kako pojedinca tako i društva te medija koji u njemu djeluju. To je sustav koji se međusobno hrani. On proizlazi iz naroda, ulazi u medije te se iz medija vraća narodu.

Koju ulogu u sukobu igra religija?

- Religija nije najbitniji faktor, no svakako igra svoju ulogu. Napokon, Židovi su u ovaj dio svijeta došli na osnovu onoga što piše u Bibliji. Osnovna veza između Židova i Izraela, odnosno Palestine, jest Biblija. To je samo po sebi ostavština religije. Istina, Izrael jest sekularna država, no svakim danom sve više utjecaja ima religija i ona s vremenom postaje sve utjecajnija. No, u samoj suštini vjerujem da se radi o političkom, a ne religioznom pitanju. Dakle riječ je prije svega o političko-nacionalnom sukobu između Židova i Arapa, između Izraelaca i Palestinaca. No, obzirom kako se stvari odvijaju, to ne znači da možda u budućnosti ne može postati i religiozni sukob. 

Lupiga.Com


]]>
Mon, 11 Aug 2014 09:34:50 +0100 http://www.rex.b92.net/sr/U_fokusu/story/5375/GIDEON+LEVY%3A+Zbog+stavova+o+Palestini+ulicama+Tel+Aviva+danas+hodam+s+tjelohraniteljem